Brněnské školy mají za sebou stavební prázdniny. Město přispívá na jejich rekonstrukce stovky milionů.

Na brněnských školách se přes prázdniny podařilo dokončit opravy, které finančně podporuje město Brno, případně i jednotlivé místní části. Brno zřizuje 66 základních a 137 mateřských škol, v rozpočtu pro ně byla připravena částka přes 200 milionů korun, další desítky milionů korun se podařilo čerpat z dotací. Nejčastěji tyto peníze ředitelé škol využili na vybudování tříd, zateplení nebo nová okna. Rekonstrukcí také zvyšují kapacitu budov.

„Kromě oprav, které bylo nutné provést kvůli bezpečnému provozu škol, investujeme také do zvyšování jejich kapacity. Významné finanční prostředky tak šly například na výstavbu nové mateřské školy Kamechy, kde to bylo letos 10 milionů a v příštím roce se očekává od města příspěvek dalších 15 milionů. Podobně jsme letos přispěli na rozšíření mateřské školy Bzenecká nebo základní školy Jana Broskvy,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Na ZŠ Jana Broskvy bylo vystavěno kompletně nové patro. Za zhruba 31 milionů korun, kdy polovinu z této částky tvořily dotace, vzniklo pět odborných tříd pro jazyky a IT, přírodovědu, fyziku, chemii i matematiku. Učitelé tu mají nové kabinety i sklad na pomůcky. V budování odborných učeben má pak Brno plány na několik příštích let.

Ve vyhlášených výzvách jsme uspěli s 15 projekty zaměřenými na vybudování odborných učeben na základních školách. Náklady na realizaci těchto projektů činí 333,1 mil. Kč a dotace přestavuje 175,5 mil. Kč Zájem škol o průběžnou obnovu učeben a dobudování těch, které chybějí je velký. I proto se město chystá využít dalšího programovacího období IROP na roky 2021 až 2027,“ přiblížil další plány města Brna radní pro školství Jaroslav Suchý.

Nové atraktivní prostory a vzniklé přístavby bylo také nutné zpřístupnit osobám se sníženou schopností pohybu.

„Například na základní škole Jana Broskvy bylo vystavěno nové patro, nutné tedy bylo i pořízení schodišťové plošiny, díky které se do posledního patra a nových učeben dostanou i lidé s horší mobilitou. ZŠ Vedlejší zase vybudovala bezbariérový vstup do školy a přístupnost vyřešili také v ZŠ Pastviny, kde vznikl nový výtah ,“ upřesnil Hladík.

Několik škol si prošlo kompletní rekonstrukcí, zateplovala se ZŠ Jana Babáka nebo střecha ZŠ Novoměstské, největší investici v historii učinila ZŠ Vedlejší v Bohunicích, stejně tak ZŠ Horníkova, kde práce trvaly 20 měsíců.

Rozsah oprav na ZŠ Horníkova je na brněnské poměry nebývalý. Rekonstrukcí zde prošlo prakticky vše. Je zde nová střecha, tepelné rozvody, elektroinstalace, toalety. Vyměněna byla také všechna okna v objektu školy. Jedná se také o největší školu v Brně, kde byla provedena rekuperace větrání. To znamená, že je zde zajištěn stále čerstvý vzduch bez zbytečných tepelných ztrát,“ popsal Hladík.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...