Brno aktivně vstoupí do připomínkování návrhu územního plánu. Chce ochránit zeleň a požaduje větší srozumitelnost

Město Brno zveřejnilo koncem března návrh nového územního plánu, který zpracovala městská příspěvková organizace Kancelář architekta města Brna. Veřejnost ho nyní může připomínkovat, a to až do 24. června. Do připomínkovacího procesu chce aktivně vstoupit i město Brno. Požaduje některé změny funkčních ploch pro větší srozumitelnost územního plánu, a především pak chce zajistit ochranu zeleně.

„Velmi oceňuji, že návrh územního plánu vymezuje nové plochy zeleně ve městě. Vzhledem k měřítku však nejsou některé zelené plochy v územním plánu zakresleny. Budeme proto požadovat, aby každá vymezená zeleň byla definována a chráněna. Zeleň můžeme chránit vyhláškou nebo také zpřesněním regulativů v územním plánu. Kancelář architekta města také připraví podrobnou studii sídelní zeleně, kde budou zakresleny i menší zelené plochy,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík

Již nyní všechny funkční plochy v návrhové části musí zachovávat zeleň v minimálně třicetiprocentním rozsahu. Kvůli měřítku nejsou v územním plánu zakresleny plochy menší než 5000 metrů čtverečních a v některých případech 2000 metrů čtverečních.

„Podrobně budeme v tomto připomínkovacím období probírat jednotlivé plochy zeleně a další problematická místa územního plánu také s vedeními městských částí. Je to pro nás priorita. Chceme, aby byl územní plán flexibilní, zároveň ale zeleň skutečně chránil. Budeme se účastnit také zastupitelstev městských částí, abychom mohli některé připomínky vysvětlit a účastnit se přímo diskuse,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal

Město Brno bude dále požadovat zpřesnění vymezení funkčních ploch, na kterých se nachází školské objekty.

„Některé školské objekty nyní spadají do smíšené nebo bytové funkční plochy, což ale neznamená, že se tam se školou či školkou nepočítá. Pro veřejnost je to však zbytečně nesrozumitelné. Budeme proto požadovat, aby všechny plochy, na kterých jsou školské budovy, byly zahrnuty do funkční plochy veřejné vybavenosti,“ dodal Hladík.

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu proběhne 17. června. Veřejnost může připomínky vznášet již nyní, a to až do 24. června. S návrhem nového územního plánu se mohou seznámit na  www.upmb.brno.cz. Občané mohou své dotazy k návrhu územního plánu posílat na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz. Případně se mohou dotázat na bezplatné telefonní lince 800 411 400.

 

Další články