Brno investuje do vzdělávání více než v předchozích letech

Celková položka v rozpočtu pro rok 2019 v oblasti vzdělávání je o více než 50 milionů korun vyšší než v předchozím roce. Peníze půjdou především na rekonstrukce a opravy. Brno ale podporuje i technické vzdělávání, pojízdné laboratoře nebo dietní stravování. Velká podpora půjde do plavání a oprav bazénů.

„Nejvíce financí bude směřovat do rekonstrukcí. Město si nechalo před dvěma lety zpracovat souhrn závad a nutných oprav na brněnských základních a mateřských školách. Celková částka těchto akcí se tehdy vyšplhala na 1,4 miliardy korun. Jednalo se o tak obrovskou částku, protože rekonstrukce školských objektů byly dlouhodobě podfinancovány. To jsme se rozhodli změnit a již třetím rokem jsme vyčlenili na rekonstrukce škol zhruba 180 milionů korun,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Mezi největší plánované rekonstrukce v letošním roce patří oprava střechy na ZŠ Jana Babáka v Žabovřeskách, vybudování větracího systému s rekuperací na ZŠ Svážná v Novém Lískovci nebo rekonstrukce kuchyní v mateřských školách Šrámkova a Brechtova v městské části Brno-sever.

„Mezi nejčastější rekonstrukce patří opravy a zateplování střech či úprava přilehlých zahrad a hřišť. Významnou investicí je také plánované vybudování multifunkčního hřiště při MŠ Kamechy II nebo rekonstrukce školních bazénů, konkrétně v Bohunicích na ZŠ Arménská a ve Starém Lískovci na ZŠ Labská. Významná je také nástavba SCIO školy v městské části Brno-jih, kde vzniknou nové odborné učebny,“ upřesnil Suchý.

Kromě rekonstrukcí vkládá Brno své finanční prostředky také do podpory technického vzdělávání nebo dalších různých forem výuky.

„Našim cílem je podporovat v dětech jejich talenty již v raném věku. Zároveň v nich chceme probouzet zvídavost, praktické dovednosti a také kladný vztah k sportu. Proto v tomto roce dáváme více než 2 miliony korun na zajištění základního plaveckého výcviku. Pokračujeme také v podpoře technického vzdělávání v mateřských školách. Pro základní školy chystáme pojízdnou laboratoř tzv. FAB LAB, ve kterém si mohou studenti vyzkoušet různé praktické činnosti ale i moderní technologie jako je třeba 3D tiskárna. Dalším projektem, který jako město podporujeme je vědecké výukové centrum BIOSKOP. Brno je městem vědy a techniky, a to ve všech věkových kategoriích,“ dodal Suchý.

Finanční prostředky poputují v tomto roce také na kurzy etické výchovy na základních školách, podporu vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu nebo na přípravu dietních jídel pro děti, které mají lékařem stanovenou bezlepkovou, bezlaktózovou nebo jinou dietu. Celkově do vzdělávání půjde v letošním roce z rozpočtu města 230 milionů korun.

Další články