Hladík: Při údržbě zeleně je nejdůležitější přizpůsobit se klimatickým podmínkám

Brněnskou zeleň trápí v posledních letech nadprůměrné letní teploty a sucho. Některé trávníky ve městě se mění ve vyprahlé a prašné plochy. Náměstek primátorky pro životní prostředí upozorňuje na špatné a nevhodné kosení. Nezohledňují se podle něj klimatické podmínky. Město proto chystá pro městské části instruktážní seminář.

„Značná část trávníků v ulicích i parcích má charakter krajinného trávníku, proto by pro většinu travnatých ploch ve městě měla být minimální výška seče 6-10 centimetrů. V některých městských částech však vidíme, že trávu sekají pravidelně na dva centimetry nebo někde dokonce i níže. Při teplotách, které v posledních letech zažíváme, je to pro trávník likvidační,“ uvedl náměstek Hladík.

Město Brno má přitom již dva roky vypracovanou koncepci správy a údržby veřejné zeleně, podle které by se městské části i ostatní správci městské zeleně řídit. Městským částem byla nově také svěřena péče o zeleň kolem silnic.

„Na letošní rok jsme vyčlenili na fungování městských části o 215 milionů korun více, celkem tedy téměř 1,75 miliardy korun. Z toho 1,3 miliardy jsou neúčelové dotace, které mohou městské části investovat podle svých priorit. Město také poskytlo specifickou dotací ve výši 10,5 milionů korun na údržbu silniční zeleně, která byla nově městským částem svěřena. Je to krok správným směrem. Je ale nutné, aby všichni správci zeleně ve městě dodržovali schválenou koncepci a přizpůsobovali technologie kosení klimatickým podmínkám. Proto jsme se s Odborem životního prostředí rozhodli uspořádat pro městské části instruktážní seminář,“ dodal Hladík.

Rozdělování financí městským částem se odvíjí od počtu obyvatel, počtu žáků základních a mateřských škol, délky silnic a místních komunikací v majetku města, velikosti ploch veřejné zeleně a výměry městské části.

 


Pravidla kosení veřejné zeleně

  • Přizpůsobit technologii klimatickým podmínkám
  • Nekosit travní porosty při teplotách nad 25 °C
  • U krajinného trávníku doporučená výška seče 6-10 cm
  • Nesmí docházet k poškození odnožovacích částí rostlin (vztaženo i na práci se strunovými sekačkami)
  • Uplatňovat mozaikovou seč
  • Zvyšovat podíl bylinných a květnatých luk

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...