Lidovci chtějí pomoct podnikatelům, kteří museli zavřít své provozovny

Již více než měsíc musí mít řada podnikatelů ve svých provozovnách zavřeno v důsledku mimořádných preventivních vládních opatřeních k zamezení šíření nákazy COVID-19. I když nedosahují žádných příjmů, dopadají však na ně nadále veškeré náklady, které souvisí s provozem jejich podniků. Jedním z těchto nákladů jsou i náklady na nájemné prostor jejich provozoven. Tyto ztráty by podle lidovců měla primárně kompenzovat vláda.

„Lidovci jsou přesvědčeni, že tyto náklady by měla nést vláda, která tato opatření přijala, jak to ostatně předpokládá § 36 krizového zákona. Vláda ČR se dosud k těmto problémům podnikatelům nepostavila čelem a jasně nedeklarovala, že tyto škody uhradí. Naopak se zřejmě snaží této své odpovědnosti vyhnout, případně tuto přenést na pronajímatele. Jsme přesvědčeni o tom, že toto je zcela nepřijatelné a nemorální,“ uvedl 1. místopředseda brněnské KDU-ČSL Filip Leder.

Lidovci budou navrhovat postup, který by měl pomoci nájemcům prostor sloužících k podnikání v prostorách, které patří městu a nejsou svěřeny městským částem.

„Budeme navrhovat, aby tito podnikatelé na město postoupili své pohledávky vůči státu z titulu náhrady škody za úplatu ve výši 100 % jejich nominální hodnotu, a tak městu nájemné za dobu, kdy budou povinni mít v důsledku vládních opatření provozovny uzavřeny, zaplatili tak, že se pohledávky vzájemně započtou. Město pak bude tyto pohledávky vymáhat po státu. Postoupení pohledávky nebude vázáno na vymahatelnost pohledávky,“ dodal Leder.

„Rada města Brna na svém pátečním zasedání deklarovala, že všichni podnikatelé, kteří nyní mají zavřeno, nebudou muset platit nájem za městské nebytové prostory. Nadále ale čekáme, jakým způsobem se ke kompenzaci podnikatelských ztrát postaví vláda ČR. Ztráty, které vzniknou na tomto nájemném, bude město následně vymáhat po státu. Je to dobrá cesta pro město i městské části, jak podpořit podnikatele zasažené současnou situací,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další články