Marie Jílková: Vzdávám se funkce radní MČ Brno-střed, zůstávám jen poslankyníJsou to tři roky, co jsem se stala radní MČ Brno-střed pro věci sociální a zdravotní. Sociální politika se na městské části odehrává hodně v rovině lidských příběhů a osudů konkrétních lidí. Proto mne nejvíc těšilo a naplňovalo, když jsem viděla, jak naše městská čast může pomoci nebo ulehčit konkrétním lidem. A to se dařilo.

Při své práci jsem ale měla pole působnosti poměrně úzce vymezené a stále častěji jsem narážela na špatně nastavené celostátní zákony a regule. Jedním z příkladů je záchrana dětských skupin, do které jsem se zapojila. Těm hrozilo, že zaniknou kvůli jedné špatné novele zákona. Rozhodla jsem se proto podpořit kandidátku SPOLU do Poslanecké sněmovny, sice až z 10., zdánlivě nevoliteného místa, ale přesto jsem získala dostatečný prostor mluvit o rodinných a sociálních tématech, která jsou důležitá.

V den vyhlášení voleb pro mě bylo velkým překvapením, že mě voliči “vykroužkovali” a já se stala poslankyní. Podporu v podobě 11 000 přednostních hlasů, které jsem od vás získala a za které moc děkuju, vnímám jako ocenění dosavadní práce, a jsou pro mě velkým závazkem se nadále věnovat tématům podpory rodin, pečujících a znevýhodněných osob.

Po zvolení jsem dlouho zvažovala, jak bude možné skloubit funkci radní MČ a funkci poslankyně. Nakonec jsem se rozhodla jsem se funkce radní MČ vzdát, i když práce pro Brno-střed je moje srdcová záležitost. Jedním z důvodů je přesvědčení, že není možné plnohodnotně vykonávat dvě funkce najednou. Také mám za to, že kumulace funkcí nedává prostor novým politickým talentům. Tím posledním a nejdůležitějším důvodem je moje rodina, stále chci mít prostor pro to skloubit politiku a péči o děti.

Rozhodování mi velmi ulehčilo, že mám kompetentního nástupce, který bude  pokračovat v mých stopách a započatých projektech. Je jím Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., vysokoškolský učitel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se výuce a výzkumu v oblasti zrakové terapie, sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a odstraňování překážek ve veřejném prostoru omezujících pohyb lidí  s hendikepem  a rodičů s malými dětmi. Je také členem Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno.

Martin Vrubel může rychle navázat na projekty zpřístupňování bytového fondu městské části, prorodinné a seniorské aktivity, završit audit familyfriendlycommunity, jehož základní certifikát jsme před 3 roky obdrželi. Díky své profesi detailně zná organizace působící v sociální oblasti v Brně. A jistě se všichni společně potkáme i na třetím ročníku festivalu Babí léto a dědský den. 

Já nadále zůstávám v Brně, do Prahy neodcházím. Budu vám k dispozici, teď jako poslankyně, každé pondělí v poslanecké kanceláři na ul. Vranovská 61. Můžete mě také kontaktovat emailem na adrese jilkovam@psp.cz. Budu ráda za vaše nápady a připomínky a nebo když si přijdete třeba jen popovídat. I nadále jsem zde pro vás. 

Marie Jílková

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...