Koordinátor oprav už pracuje

Konečně má Brno svého koordinátora staveb, oprav a uzavírek. Od prvního ledna se schází pracovní skupina pod vedením Luďka Borového, ředitele společnosti Brněnské komunikace. Skupina má za úkol shromažďovat informace o jednotlivých investičních akcích a následně je zkoordinovat tak, aby měly co nejmenší dopad na běžný pohyb člověka po městě. Tato koordinační skupina by měla být schopna zajistit efektivní objízdné trasy a nastavit ideální harmonogram investičních akcí.  Ve skupině se schází zhruba 25 zástupců brněnských společností, Ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravského kraje a dotčených magistrátních odborů.

Filip Chvátal, radní města Brna

Další články

Více zeleně v ulicích

Více zeleně v ulicích

Proti úmorným vedrům se lze chránit ve městě i jinak než klimatizací. Máme vytipovaných deset lokalit v městských...

Modré zóny hlavně večer

Modré zóny hlavně večer

Rezidentní parkování bylo zavedeno zbrkle. Několikrát jsme žádali o odložení, ale nikdy nám nebylo vyhověno. Teď jsme...