V Kohoutovicích vzniknou komunitní zahrady

Na podněty mnoha občanů byly v kohoutovickém rozpočtu vyčleněny peníze na vytvoření komunitních zahrad, a to hned ve dvou lokalitách. Rozsáhlejší komunitní prostor pro pěstování květin, bylin a zeleniny je situováno na prostranství při dětském hřišti, poblíž kohoutovické radnice. Druhá lokalita byla vytipována obyvateli jedné z ulic, kde na jejich podněty vzniknou v zeleni před obecním domem vyvýšené záhony.

“Dělá nám radost, že se lidé zapojují do tvorby veřejného prostoru a mají zájem se podílet i na jeho zkrášlení. Vedle výsadby stromů, při příležitosti narození dítěte je to další velký úspěch ve společné péči o bohatství Kohoutovic, tedy o zeleň,” uvedl starosta Jakub Hruška.

Schváleny byly první lokality pro zbudování komunitních zahrad, o které občané v minulých letech projevili zájem. Společně s nimi, komisí životního prostředí a majetkovou a stavební komisí radnice vytipovala lokality, které by k tomuto účelu byly nejvhodnější. Prvními vlaštovkami budou lokality před jedním z bytových domů na ulici Voříškova, druhou pak lokalita před radnicí. Mimo tato místa bylo určeno ještě dalších sedm. Ty ale nejsou doposud ve správě MČ, což bude radnice řešit na úrovni města.

„Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se do vytipování lokalit vhodných pro tento účel zapojili. Pevně doufám, že se nám podaří u dalších vytipovaných míst dojednat s magistrátem svěření pozemků, abychom mohli rozšířit místa, kam bude moct každý zajít a vysadit okrasné květiny, či pěstovat zeleninu a další plodiny. Projekt komunitních zahrad je jedním ze způsobů, jak otevřít veřejný prostor všem, kteří ho chtějí právě tímto způsobem využít a pro ostatní zkrášlit“, dodává Hruška.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...