Sdílené bydlení zdravotních sester – snaha aspoň trochu pomoct nemocnicím

S projektem sdíleného bydlení zdravotních sester jsme přišli koncem roku 2016. Tehdy jsme s bytovým odborem chystali několik rekonstrukcí volných bytů a nebytových prostor. Ale protože problém s nedostatkem zdravotních sester v brněnských nemocnicích se prohluboval, rozhodli jsme se zkusit s tím něco udělat alespoň z úrovně města. Zrekonstruovali jsme staré opuštěné velkometrážní byty v centru města a v těch nyní nabízíme bydlení zdravotním sestrám za velmi výhodných podmínek. Jinak ale dále čekáme na koncepční řešení z ministerstva, protože tento problém je přítomný po celé republice.

Ale zpět do Brna. V prvotní fázi jsme v rámci plánovaných rekonstrukcí neobydlených bytů vytvořili 9 bytů. Ty jsme určili pro sdílené bydlení zdravotních sester. Všechny tyto byty jsme měli opravené k září roku 2018, některé z nich i v roce 2017. V tomto roce se do bytu na Masarykově ulici nastěhovaly sestry z Úrazové nemocnice. Další tři byty jsou na ulicích Beethovenova, Česká a Čápkova, kde našly svůj pokoj zaměstnanci nejen Úrazové nemocnice, ale také Nemocnice Milosrdných bratří nebo fakultní nemocnice Brno. Tyto všechny byty byly rekonstruované z úrovně městské části Brno-střed. Jsem proto rád, že spolupráce s městskou částí fungovala na jedničku.

Letos dalších 12 bytů

Z úrovně bytového odboru jsme dokončili rekonstrukce dalších 5 bytů, konkrétně v ulicích Údolní, Jánská a Křenová. Ke konci roku 2018 jsme měli dokončeno 12 bytů. Dále jsme se domluvili s městkou části Brno-střed na dokončení oprav v dalších 12 bytech během roku 2019.

Sdílené byty pro zdravotní sestry odráží strategii města Brna, ve které se město zavazuje řešit otázku dostupného bydlení pro lidi vykonávající pro společnost nezbytné profese. Doufám, že velmi dobře rozjetý projekt bude pokračovat i poté, co už nemám na starost bytový odbor.

Vycházíme tím totiž vstříc brněnským nemocnicím, které nemají kapacity k ubytování svých zaměstnanců. Tímto krokem pomáháme k lepšímu provozu nemocnic. Chybějící personál je v dnešní době hlavním důvodem, proč lidé čekají na operace. Díky těmto bytům budou moci nemocnice nabízet místa i kvalifikovaným lidem ze vzdálenějších regionů nebo ze zahraničí.

Váš Petr Hladík

 

Další články