Brňanům jsme rozdali tři tisíce kompostérů. Chceme lépe nakládat s biodpadem, zavádíme hnědé popelnice a směřujeme k výrobě bioplynu

Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilním sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 1000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především pro kuchyňský bioodpad. Rozmisťovat je začneme na jaře roku 2021.

již v letošním roce jsme však ve spolupráci s městskou společností SAKO Brno rozdali Brňanům tři tisíce kompostérů zdarma. Přál bych si, aby Brňané brali bioodpad za cennou surovinu. Předně tomuto odpadu díky kompostérům předcházeli. Proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

Na zřízení bioplynové stanice spolupracujeme s městskou společností SAKO a se společností SUEZ CZ. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by bioplynová stanice být hotova v roce 2023.

Svoz bioodpadu máme zatím naplánovaný ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu a podle toho nastavit systém na další rok. Uvidíme, zda počet nádob bude stačit a zda v některých oblastech nebude vhodnější koupit nádoby s větším objemem. Během příštího roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.

 

Foto: homerlive.cz

Další články