Na brněnskou přehradu vyplula loď Morava

Cesta k záchraně lodi, která byla vyřazena z provozu v roce 2011 a měla mířit do šrotu, nebyla vůbec lehká.  Naštěstí se to několika nadšencům podařilo. Tak dlouho usilovali o zpamátnění lodi až se jim to nakonec v roce 2013 povedlo. Mezitím bylo lodi odebráno jméno Dallas a byla jím pojmenována nová moderní loď plující po brněnské přehradě. Loď získala toto jméno v roce 1992, předtím nesla název Moskva.

Rekonstrukce lodi probíhala v obci Hlavečník na Pardubicku, a to za důkladného dohledu památkářů. Celkové opravy vyšly na 15 milionů korun. O získání finančních prostředků na tuto rekonstrukci jsem se výrazně zasadil už v rámci minulého vedení města, kdy se podařilo prosadit důležité finanční prostředky na rekonstrukci do rozpočtu města Brna.

Lodní doprava byla na brněnské přehradě zahájena v roce 1946, kdy zde vypluly dvě lodě, ty nesly název Brno a Morava. Tyto lodě se však nedochovaly a byly prodány na Vranovskou přehradu. V 50. letech minulého století bylo vyrobeno v několik lodí, z nichž některé na brněnské přehradě pluly více než 50 let. Nicméně po roce 2000 došlo k nákupu moderních lodí, které nahradily lodě historické.

Z historických lodí zbyla na Prýglu už jen loď Brno, která se dříve jmenovala Úderník. Loď Morava, bývalý Dallas a Moskva, je druhou historickou lodí, která brázdí vody brněnské přehrady. Stejně jako v roce 1946, kdy se na naší přehradě spouštěla lodní doprava, tak nyní plují po přehradě Brno a Morava. Jsem rád, že se podařilo loď zachránit a vybrat ji i skvělé jméno. Ostatně podle  přání zachránců této lodi.

Další články