Největší brněnský vnitroblok prošel revitalizací

Největší brněnský vnitroblok se nachází v Žabovřeskách mezi ulicemi Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská. Tento vnitroblok se rozkládá téměř na 2,5 hektarech a stavební práce zde trvaly téměř rok. Přibyla nová sportoviště a odpočinková místa, dětské hřiště, nové jsou také lavičky, pítka, odpadkové koše nebo také šachové stoly. Jsem moc rád, že se nám zde podařilo vysázet i novou zeleň v podobě desítek stromů, keřů a také květinových záhonů. A tou zásadní změnou zde je, že přibylo zhruba padesát parkovacích míst.

V tomto vnitrobloku došlo také ke kompletní rekonstrukci potrubí a kabelových sítí. Díky modernímu počítačovému systému zde probíhá v nočních hodinách automatická regulace intenzity světla. Byly také vybudovány bezbariérové přístupy do některých domů. Všechny úpravy v tomto vnitrobloku byly diskutovány při veřejných projednáních s místními obyvateli. Nový vzhled vnitrobloku tak do značné míry odpovídá představám obyvatel, kteří zde bydlí. Za tuto práci patří velký díky 1. místostarostovi Žabovřesk Filipu Lederovi.

Na rekonstrukci menších vnitrobloků také každoročně vypisujeme dotační  program. Vnitroblok má být místem sousedských setkání, má být zázemím pro děti a prostorem pro relaxaci nebo zahradničení. Mnoho z nás zná však spíše pohled na nevzhledné garáže, asfaltové plochy nebo parkoviště. Více zeleně ale i příjemnější bydlení ve městě je přesně náš cíl s dotací na úpravu vnitrobloků. Podporu hned v prvním roce získalo 11 vnitrobloků – Žitná, Novoměstská, Hlinky, Pastviny, Langrova, Lipová, Kamenná, Brechtova, Vranovská, Grmelova a Vodova. Věřím, že se v těchto oblastech prohloubí vztah obyvatel k městské zeleni a přírodě, ale i k sobě samým. I zlepšení komunitního života je totiž naší snahou.

Pro získání dotace je důležité, aby byl vnitroblok otevřený a veřejně přístupný, a také aby s jeho obnovou souhlasil vlastník pozemku. Za tři roky jsme podpořili přes 30 projektů, nejčastěji na obnovu zeleně, na lavičky nebo herní prvky pro děti.

Mapu zrevitalizovaných vnitrobloků naleznete ZDE

 

 

Další články