Mariacela. Park u Staré Ponávky odkazuje k zaniklé obci

Aby se nám v Brně žilo každým dnem lépe, nepřestáváme usilovat o zkrášlování a úpravu brněnského prostředí. Letos jsme také vypsali dotační program na budování nových parků, o tom zas ale někdy jindy. V tomto příběhu bych se chtěl věnovat jinému projektu. Jde o revitalizaci Staré Ponávky. V loňském roce se podařila skvělá úprava, která také bojovala ve finále soutěže Adapterra awards, kde se hodnotí nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu. Určitě jste o této revitalizaci slyšeli. Vznikl zde krásný park v těsné blízkosti komárovského sídliště, který ale neměl jméno. Vyzvali jsme proto obyvatele Brna, aby sami navrhovali názvy, které by se mohly pro označení parku použít.

Odborná porota vybrala pět vhodných jmen, které nejlépe odpovídaly místnímu názvosloví a finální rozhodnutí záleželo na hlasování Brňanů, kteří o názvu rozhodovali během října. Z pěti finálních návrhů nakonec zvítězilo jméno Mariacela. V místě parku dříve stávala obec Malá Mariacela, kterou pohltil rozvoj Komárova. Původní název se tak vrátil do povědomí obyvatel a od listopadu se tak pyšníme novým parkem Mariacela v okolí Staré Ponávky.

V rámci revitalizace vodního toku Ponávky jsme upravili část břehu Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, kde jsme nechali vybudovat park, který slouží jako skvělé místo pro odpočinek a relaxaci. Jedná se o první úsek revitalizace téměř čtyřkilometrového toku Staré Ponávky. Na území parku tak vzniklo místo, kde je dostatek zeleně, lavičky i stezky pro pěší a cyklisty. Přes říčku nově vedou lávky a návštěvníci mohou přejít přes kameny až k vodě. Letos proběhla také 11. etapa revitalizace vodního toku, která se soustřeďovala zejména na úpravu koryta řeky. Postupně v prostředí Staré Ponávky vzniká příjemný prostor, který mohou využívat místní z blízkého sídliště I zaměstnanci okolních firem.

Říční koryto ale neupravujeme pouze na Ponávce, v roce 2022 nás čeká velká investiční akce na Svratce. V rámci protipovodňových opatření zde vznikne kolonáda a systém stezek pro pěší i cyklisty. Půjde o úpravu řeky v úseku od Riviéry po most Uhelná, zároveň také připravujeme další úpravy jak na řece Svratce, tak i na řece Svitavě. Protipovodňová opatření jsou pro Brno důležitá hned z několika důvodů, kromě samotné ochrany jde především o zpřístupnění řeky obyvatelům a možnosti vzniku nových rozvojových území. O tom zas ale někdy příště.

Další články