Rozšířili jsme síť středisek sběrného odpadu

Brno se může pyšnit jednou z nejhustších sítí středisek sběrného odpadu v Česku. Letos se nám podařilo otevřít další dvě nová střediska. Jsem za to moc rád, protože lidé tak mají většinu středisek v docházkové vzdálenosti. Díky tomu dochází ke zlepšení situace u kontejnerových stání, kde má končit drobný odpad. Zároveň se také letos podařilo ve 27 střediscích zajistit zpětný odběr pneumatik zdarma.

Nového moderního střediska se dočkali obyvatelé Žabovřesk. V ulici Sochorova jsme vybudovali vůbec největší středisko sběrného odpadu v Brně a hned se začalo těšit velkému zájmu. Začátkem října jsme zde proto rozšířili otevírací dobu i na neděli. Nové sběrné středisko nahradilo staré středisko, které se nacházelo na stejné ulici.

Občané Brna zde mohou odevzdávat odpad bezplatně. Středisko nabízí 19 míst pro sběr odpadu, z toho 9 velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery na sklo (včetně tabulového), kontejnery na PET, kartony a hliníkové nápojové obaly, na papír, kov a objemný odpad, na bioodpad ze zahrádek i nebezpečný odpad. Středisko sběrného odpadu Sochorova je koncipováno také pro zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a použitého kuchyňského oleje. Jako sedmé v Brně zde bude centrum ReUse a ReNab, do nichž je možné přinést funkční zařízení a vybavení domácností.

Druhé nové středisko jsme otevřeli v ulici Lazaretní v městské části Brno-Židenice. Právě v Židenicích nám dlouho sběrné středisko chybělo, proto jsem rád, že se podařilo vyhovět připomínkám obyvatel. Celkově tak máme v Brně 38 středisek a další plánujeme. Během roku se nám také podařilo ve 27 střediscích zařídit bezplatný odběr pneumatik. Chceme, aby likvidace pneumatik byla pro občany co nejjednodušší, aby pneumatiky nekončily v lesích, rybnících nebo v příkopech u silnic. Síť míst zpětného odběru proto bude poměrně hustá. Doposud musel občan v rámci brněnských sběrných středisek zaplatit 30 korun u pneumatiky bez disku a 55 korun u pneumatiky s diskem. Zpětný odběr zdarma byl možný jen v servisech či prodejnách. Velkým problémem jsou pneumatiky vyhozené u kontejnerů na tříděný odpad nebo přímo v kontejnerech. Věřím, že bezplatný zpětný odběr pneumatik povede ke snížení počtu těchto situací.

Další články