Městská část: Brno – jih

Iva Paďourková

TADY to chce změnu

Naši městskou část čekají velké věci. Má tady být největší rozvojová lokalita Brna. Tisíce nových bytů, obyvatel a aut. A tohle musí někdo pohlídat.

Rozvíjející se městská část nemůže fungovat bez vize a jasného směřování. My tu vizi máme. Nechceme, aby byl Jih jen “průmyslová zóna s nákupními centry”. Developerům nastavíme jasné mantinely. Chceme, aby jih byl skvělým místem pro život s čistým vzduchem a dostatkem zeleně. Chceme, aby naše městská část byla připravena na změnu klimatu, sucho i energetickou krizi. Potřebujeme nový vítr, aby se nezapomnělo, že děti čerstvých rodičů budou hledat za tři roky školku, že když letos zasadíme strom, tak z něho bude stín až za několik let, že když se tu postaví stovky nových bytů, tak musíme vyřešit dopravu.

A jak to vidíte Vy? Nikdo se Vás zatím neptal?

My chceme otevřenou a přátelskou radnici, která naslouchá a komunikuje. Radnici, která hledá řešení, ne výmluvy. Hulvátství musí nahradit kultivovaná diskuze.

Spojili jsme síly Lidovců a Starostů a dali dohromady tým lidí, kteří s tím chtějí něco udělat. Někteří z nás jsou zkušení zastupitelé, jiní aktivní občané. Přinášíme zkušenosti ze své praxe a máme společný cíl. Na Jihu žijeme, vychováváme zde naše děti a chceme, aby se nám zde společně dobře žilo.

Najdete nás také na facebooku

Náš tým pro Brno – jih

Předsedkyně Místní organizace KDU-ČSL Brno-jih, členka finančního výboru MČ Brno-jih, (dříve i majetkové komise). Pracuje jako projektová manažerka v oboru dotací. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a dlouhá léta pracovala v bankovnictví. Propagátorka historie Komárova, kde žije s rodinou od dětství, spoluorganizátorka kulturních akcí. Spoluautorka petice podporující ochranu práv občanů v Komárově. Má ráda cestování, lyžování, historii, četbu a tanec, sleduje dění ve světě a je vášnivou pejskařkou.

MGR. IVA PAĎOURKOVÁ

projektová a fin. manažerka, 50 let, Komárov, číslo kandidátky: 1

Táta tří akčních kluků, celoživotní Přízřeňák, architekt a příležitostný fotograf. Více než tři roky se pohybuje v problematice brněnského územního plánu jako zástupce veřejnosti a prosazuje připomínky občanů na jednáních s představiteli města a zpracovateli plánu či v jednáních ohledně družstevní výstavby v Přízřenicích. Byl členem stavební komise Brno-jih. Baterky si dobíjí jízdou do práce na kole, thai-boxem, cvičením na workoutu či běháním. S manželkou pravidelně stárkuje na Přízřenických hodech.

ING. ARCH. JAKUB HOLAS

architekt, 36 let, Přízřenice, číslo na kandidátce: 2

Matka dvou skvělých puberťáků, cvičitelka Sokola se zaměřením na jógu a zdravotní cvičení, nadšená turistka, lovkyně kešek a opatrovatelka zvířat v nouzi. Místopředsedkyně spolku HERKULeS, pořádajícího v Horních Heršpicích cvičení a pravidelné koncerty a taneční zábavy. Zástupkyně veřejnosti v připomínkování územního plánu se snahou nastavit podmínky pro udržitelný rozvoj města zohledňující potřeby stávajících obyvatel. Stárka na Přízřenických hodech.

JUDR. ALENA TOMKOVÁ

právnička, mediátorka, 47 let, Horní Heršpice, číslo na kandidátce: 3

Otec tří dospělých synů, nadšenec do jednokolky, na které jezdí po naší republice, ale i po okolních státech. V Horních Heršpicích bydlí 25 let v domě, který postavil jeho pradědeček. Zastupitelem v naší MČ již po dvě volební období, člen komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku. Pravidelně se podílí na organizaci Heršpické pouti a Noci kostelů.

Karel Potáček

operátor CNC strojů, 49 let, Horní Heršpice, číslo na kandidátce: 4

Stavební inženýr, důchodce, vinař, dlouholetý zastupitel městské části. Mnoho let pracuje na opravě přízřenického kostelíku. Jeden z iniciátorů obnovy přízřenických hodů, na kterých i ve svých 62 letech stárkoval. Táta čtyř dospělých dětí a děda deseti vnoučat.

Ing. Vítězslav Janský

stavební inženýr, 67 let, Přízřenice, číslo na kandidátce: 5

Dlouholetá zastupitelka a radní se zkušenostmi z opoziční i koaliční práce, která dobře ví, že ani jedna z těchto alternativ není ani snadná, ani vděčná. Zasloužilá babička, nadšená sportovkyně a panička jezevčíka Samsona.

Jiřina Bočková

radní MČ Brno-jih, 70 let, Přízřenice, číslo na kandidátce: 6

Zpěvák a showman, architekt na volné noze, zakládající člen kulturně společenského spolku HERKULeS a v minulosti předseda stavební komise ÚMČ Brno-jih

Ing. Arch. Libor Procházka

architekt, 40 let, Horní Heršpice, číslo na kandidátce: 7

Rodák z Komárova, absolvent elektrotechnické fakulty VUT v Brně, projektant. Aktivní komárovský občan a iniciátor petice k projektu sociálního bydlení.

Ing. Vojtěch Holík

projektant, 75 let, Komárov, číslo na kandidátce: 8

Právnička, asistentka dětí s poruchou autistického spektra, vášnivá zahrádkářka a pěstitelka, máma moc šikovného kluka a ochránkyně zvířat. 

Mgr. Ivana Příhodová

právnička, číslo na kandidátce: 9

Další kandidáti
10. Mgr. Magdaléna Pfefferová učitelka II. stupně ZŠ, výchovná poradkyně
11. Pavel Šimunek jednatel společnosti 
12. Mgr. Miloslava Šedá učitelka I. stupně ZŠ
13. Ing. René Turek stavební inženýr
14. Mgr. Kateřina Malaníková prokurista
15. MUDr. Jan Hrbáček lékař
16. Dagmar Rotreklová důchodkyně
17. Mgr. Ing. Ludmila Hartlová hydrogeolog
18. Ing. František Mikulášek letecký technik
19. Ing. Jan Kohoutek vývojový inženýr v automotivě

Náš program pro Brno – jih

Územní plánování, výstavba

Územní plánování na mnoho let dopředu rozhoduje o tom, jak velký dům vyroste ve vašem sousedství, kde bude park, kde školka a jak funkční bude doprava. A to jsou všechno věci, které nás na Jihu pálí a s příchodem mnoha tisíc nových obyvatel budou pálit ještě více. 

Proto je důležité městu a developerům nastavit mantinely. My jim na jejich záměry s Jihem jen tak nekývneme. Tématu se dlouhodobě věnujeme. Rozvoj Jihu vrátíme do rukou městské části a občanů.

 

 • Zpracujeme dlouhodobou vizi pro Brno-jih.
 • Budeme bojovat za to, aby do územního plánu byly zapracovány připomínky městské části a občanů.
 • Budeme se aktivně podílet na několika územních studiích, které mají na Jihu vzniknout.
 • Nedáme zelenou velkým projektům, dokud nebude vyřešena celková koncepce rozvoje, vybudována základní infrastruktura a navýšena kapacita dopravy
 • Budeme bojovat proti rozšiřování průmyslových zón.
 • Budeme bojovat proti výstavbě, která svým rozsahem a charakterem nerespektuje současnou zástavbu a pohodu bydlení stávajících obyvatel.
 • Otevřeme diskusi o hlavním architektovi městské části.
 • Budeme se zabývat koncepcí a zkvalitněním veřejných prostranství a lokálních center.
 • Budeme kopat za kvalitní architekturu, urbanismus a fungující veřejný prostor.

BEZPEČNÁ DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Jak zabránit tomu, aby Brno-jih nefungovalo jako objížďka zacpané dálnice? Jak předejít tomu, aby se s novou výstavbou v Přízřenicích a Heršpicích nezhroutila doprava i v Komárově? Jak zajistit bezpečný pohyb pro chodce, cyklisty i řidiče, když nám na některých místech stále chybí chodníky a současný starosta otevřeně nesnáší „pumpičkáře“?

 • Budeme podporovat ekologické způsoby dopravy, MHD i elektromobilitu.
 • Budeme podporovat vznik paralelních komunikací a obchvatů pro úlevu dopravního zatížení stávajících ulic.
 • Prosadíme vznik nových parkovacích míst a parkování K+R u všech škol a školek.
 • Budeme podporovat instalaci bezpečnostních dopravních prvků (např. odrazných zrcadel).
 • Zaměříme se na bezpečí na přechodech a v blízkosti škol.
 • Zrevidujeme stav přechodů a možnost vybudování nových.
 • Vybudujeme chodníky a kanalizaci, kde dosud chybí.
 • Budeme prosazovat vedení městského okruhu tunelem pod řekou.
 • Zavedeme úseková měření rychlosti na rizikových místech.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Limity znečištění ovzduší a hluku jsou na Jihu dávno překročené, a přesto má dojít k dalšímu navyšování dopravy a rozšiřování průmyslových zón. Tomu chceme zamezit. Zdravé životní prostředí a je pro nás nejvyšší prioritou. Chceme, aby naše městská část byla připravena na změnu klimatu, sucho i energetickou krizi.

 • Prosadíme opatření ke snížení hlukové a emisní zátěže a (např. protihlukové stěny, valy, zeleň a další opatření okolo rychlostních komunikací).
 • Prosadíme opatření k zadržení vody v krajině, remízky v polích, stromy, aleje, záhony s trvalkami a lučními travinami ve městě.
 • Zasadíme se za maximální ochranu bonitně nejcennější zemědělské půdy.
 • Budeme bojovat proti využití území s nadměrnou zátěží dopravou a emisemi (např. logistické a průmyslové areály).
 • Budeme důsledně kontrolovat vypouštění emisí ve stávajících průmyslových areálech.
 • Zavedeme poradnu pro majitele nemovitostí ohledně energetických úspor, ekologických řešení a dotačních programů.
 • Zajistíme koncepční výsadbu stromů a zeleně vč. pravidelné údržby stávajících.
 • Navážeme spolupráci s konzultačními firmami v udržitelném přístupu k péči o krajinu a zeleň ve městě.
 • Budeme bojovat se světelným a vizuálním smogem (nevzhledné cedule a reklamy), provedeme revizi reklam a billboardů na území městské části.

BEZPEČNOST, SPRÁVA MAJETKU

 • Navýšíme počty bezpečnostních kamer na veřejných prostranstvích.
 • Zajistíme navýšení počtu strážníků v ulicích a přidělení stálých rajonů.
 • Odborně dohlídneme na stavby MČ již od fáze projektů a nedovolíme další architektonické paskvily.
 • Budeme preferovat ekologická a ekonomická řešení provozu budov v majetku městské části, užití tepelných čerpadel a umístění fotovoltaiky na střechy či fasády a užití zelených střech.
 • Vytvoříme strategii pro renovaci bytového fondu a transparentní přidělování bytů.
 • Budeme aktivně využívat dotačních fondů k rozvoji Brna-jihu.
 • Budeme pracovat na tom, aby rozsáhlejší záměry městské části byly projekčně přichystané, pokud se v budoucnu naskytne příležitost je financovat a realizovat z cizích zdrojů.

OTEVŘENÁ A PŘÁTELSKÁ RADNICE

Chceme otevřenou a přátelskou radnici, která naslouchá a komunikuje. Radnici, která hledá řešení, ne výmluvy. Hulvátství musí nahradit kultivovaná diskuze. Chceme radnici, která bude partnerem pro lidi, ne pro papaláše a developery.

 

 • Budeme klást důraz na participaci veřejnosti a zavedeme ankety v důležitých otázkách života městské části.
 • Oživíme web, Facebook radnice i Jižní Kurýr tak, abyste tam opravdu vždy našli ty důležité informace. Např. o plánovaných veřejných i soukromých projektech, abyste se k nim mohli vyjádřit. Souhra radnice a aktivních občanů může být tím, co dokáže zamezit projektům, které na Jihu nechceme.
 • Zavedeme interaktivní formulář závad a podnětů ke zlepšení.
 • Zavedeme videopřenosy a záznamy ze zastupitelstev, aby i ti, kdo zrovna nemohou přijít, viděli, jak radnice funguje a jak kdo hlasoval (pokud sledujete naše občanské záznamy, tak víte, že je to často velmi zajímavá podívaná). 
 • Budeme včas komunikovat s dlužníky obce, abychom předešli předlužení a podpoříme právní a sociální pomoc předluženým rodinám i jednotlivcům.
 • Budeme pořádat pravidelná neformální setkání s občany.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

 • Podpoříme navyšování kapacit mateřských školek a budování nových.
 • Podpoříme kvalitní vzdělávání vč. alternativních forem.
 • Rozšíříme nabídku zájmových kroužků (i ve školkách).
 • Zajistíme aktivní komunikaci se vzdělávacími institucemi ohledně jejich potřeb, s cílem zkvalitnění vzdělávacího procesu a vytvoření příjemného prostředí pro studenty i pedagogy.
 • Zajistíme předokenní žaluzie pro ZŠ Tuháčkova.
 • Podpoříme výstavbu tělocvičny na Bednářové.
 • Vybudujeme mlatové pěší a běžecké stezky podél cyklostezek k navýšení jejich kapacity.
 • doplníme workout prvky nejen pro dospělé k dětským hřištím.
 • Zajistíme pravidelnou údržbu a doplňování herních prvků na dětská hřiště.
 • Zajistíme výstavbu nových dětských hřišť.
 • Zajistíme veřejná pítka / zdroje vody k větším dětským hřištím.
 • Zajistíme spravedlivou podporu všech odvětví sportu a sportovních klubů.
 • Umožníme pronájem tělocvičen i pro veřejnost.

KULTURA, KOMUNITNÍ ŽIVOT, RODINA

Jste to právě Vy, občané, kdo nejčastěji přichází se skvělými nápady na zlepšení naší městské části, s kulturními akcemi či sportovně a společensky aktivními zájmovými spolky, které nejvíce obohacují život městské části. Právě těmto aktivitám chceme poskytnout maximální podporu a zázemí. Podpoříme aktivity, které život na Jihu rozpohybují.

 

 • Rozšíříme podporu občanských spolků, komunit, zájmové činnosti a kulturních akcí. 
 • Zaměříme se na začlenění seniorů do společenského života – přednášky, kulturní akce a další aktivity pro seniory.
 • Prověříme možnosti výstavby domu / bytů s pečovatelskou službou, podpoříme odlehčovací a terénní služby pro pomoc rodinám v péči o své seniory.
 • Nabídneme KD na Bednářové k organizaci častějších kulturních akcí.
 • Zavedeme přehlednou webovou stránku s možností pronájmu KD a jiných prostor.