Městská část: Brno – Žabovřesky

Představujeme první pětku naší žabovřeské kandidátky pro komunální volby 2022 – 2026

Pro letošní podzimní komunální volby jsme se rozhodli, že do toho půjdeme zase naplno! Chceme i nadále pomáhat rozvíjet naše Žabovřesky uvážlivě, zodpovědně a nejlépe, jak umíme. Proto na naší kandidátce najdete kandidáty se zkušeností v samosprávě, ale i nové tváře z hnutí STAN, se kterým do toho jdeme společně!

Letošní komunální volby jsou o lidech, a proto nabízíme zkušenost, pracovitost, ale i energii dotahovat věci do konce! Žabiny jsou nejvíc – jsou našim domovem #našežabiny!

Žabovřesky jsou mojí srdcovou záležitostí. Udržitelný a chytrý rozvoj obce, včetně zvyšování kvality života občanů, to jsou priority, které dlouhodobě prosazuji a plním. Velké infrastrukturní projekty – opravy škol, školek, našeho bytového fondu, ale třeba i nová popelnicová stání, dětská hřiště či zastávky MHD, to všechno jsou reálné výsledky, které zvyšují kvalitu života v naší městské části.

Mgr. Filip Leder, 48 let

1. místostarosta městské části Brno-Žabovřesky, advokát, KDU-ČSL, číslo na kandidátce: 1

Celý život se snažím dělat věci tak, aby měly smysl a lidé byli spokojení. Proto cukrárna, proto sport a práce s mládeží. Ve fotbalovém klubu Svratka Brno působím již dlouhá léta a vím, že dobré věci se zkrátka nestanou jen tak. Pokud člověk chce něčeho dosáhnout, musí „zamakat“ – na neupraveném hřišti si zkrátka fotbal nezahrajete. Pro mě bude důležitá péče o veřejný prostor, podpora sportu a mládeže.

Pavel Crhan, 45 let

majitel cukrárny, sportovní ředitel a trenér mládeže ve fotbalovém klubu Svratka Brno, hnutí STAN, číslo na kandidátce: 2

Podpora tradic a sousedského setkávání, to jsou pro mě dvě věci, pro které mám Žabovřesky rád a rád se na jejich realizaci podílím. Rád mám také férové jednání a pracovité lidi. I nadále se budu věnovat organizaci žabovřeských svatováclavských orelských hodů a rozvoji našich žabovřeských tradic, včetně rozšiřování krojového fondu naší originální etnografické sbírky.

Josef Červenka, 51 let

člen rady městské části, elektromontér a starosta Orla Brno-Žabovřesky, KDU-ČSL, číslo na kandidátce: 3

Stejně jako doma, i v obci jsou peníze vždy na prvním místě. Zkrátka i ty nejlepší nápady se bez financí nedají realizovat. Volební období 2018-2022 patřilo k rekordním, co se objemu proinvestovaných prostředků týče. A další projekty jsou připravené i pro následující období. I nadále se chci věnovat oblasti školství, podpoře rozvoje volnočasových aktivit a nás, žabovřeských pejskařek a pejskařů

Ing. Denisa Janková, 50 let

účetní, KDU-ČSL, číslo na kandidátce: 3

Jako předsedu Redakční rady žabovřeského zpravodaje mě zajímá kvalita informovanosti občanů a jako profesí grafika velmi intenzivně vnímám i kultivaci veřejného prostoru v Žabinách. I nadále se budu snažit pracovat pro zajištění kvalitní a pestré informační nabídky našim občanům, protože chytrá radnice znamená radnici, která se dokáže přiblížit lidem a zpříjemnit jim co nejvíce jejich život v obci.

Zdeněk Maslo, 48 let

grafik, KDU-ČSL, číslo na kandidátce: 3

Další kandidáti
6. Mgr. Michal Jedlička právník
7. Petr Hlaváček podnikatel
8. Marie Bednaříková zdravotní sestra
9. Dana Vlachová pedagog
10. Ing. Pavel Klang elektroinženýr
11. Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. univerzitní profesor
12. BcA. Marcela Jelínková, DiS. učitelka klavíru na ZUŠ
13. Barbara Mottlová pracovník péče o mentálně postižené
14. Jan Šlachta veterinární technik
15. Ing. Pavla Plevová floristka
16. RNDr. Marie Pavoničová učitelka ZŠ
17. RNDr. Dušan Kadlec, Ph.D. biolog
18. Vladimíra Balejová vedoucí prodejny, vedoucí folklórního souboru Žabiňáček
19. Ing. Dominika Třasoňová ekonom
20. Vladimír Vilímovský odborný laborant
21. Tomáš Neumann podnikatel
22. Marcela Lachmanová účetní
23. Ing. Jaroslav Šťastný projektant
24. Olga Chleborádová důchodkyně
25. Bc. Magda Wodecká fotografka

Co máme v plánu pro Žabovřesky udělat v období 2022 – 2026?

Naše práce pro Žabovřesky je kontinuální činností, ve které chceme i nadále zodpovědně pokračovat. Pokud byste se chtěli podívat, co všechno se nám za poslední čtyři roky podařilo, klikněte na www.nasezabiny.cz, protože se stejnou vervou chceme pracovat i nadále!

Nejsme partičkou na jedno volební období a věříme, že každý dospělý člověk by měl mít možnost rozhodovat se jak srdcem, tak rozumem. Nabízíme rozumnou rozvojovou a trvale udržitelnou místní politiku, kterou pro Žabovřesky odpracujeme. Co konkrétně máme v plánu?

  Dokončit a uvést v život Komunitní centrum Plovdivská.

  • Realizovat výstavbu bazénu v objektu Waldorfské školy na Plovdivské a otevřít jej pro veřejnost.
  • Kompletně rekonstruovat zahrady našich mateřských škol, včetně instalace nových herních prvků.
  • Pokračovat s kultivací veřejných přístřešků na komunální odpad, včetně výstavby dalších podzemních či polopodzemních kontejnerů.
  • Realizovat na základě studie KAM kultivaci parčíku před ZŠ Jana Babáka.
  • Prosadit výstavbu nové části ZŠ Sirotkova a jejich nových odborných učeben.
  • V podkroví ZŠ Jana Babáka postavit nové odborné učebny a postavit výtah, který zajistí bezbariérovost celé školy.
  • Pokračovat v generální rekonstrukci školní budovy ZŠ Jana Babáka.
  • Oživit veřejný prostor novým mobiliářem – literární lavičky, sochy.
  • Podporovat aktivity spolků a zájmových skupin všech věkových kategorií.
  • Pokračovat a rozvíjet tradici Orelských svatováclavských hodů.
  • Obnovit tradici žabovřeské street party Minská Open a podporovat rozvoj aktivit našeho Společensko-kulturního centra Rubín.
  • Budovu výměníkové stanice na ul. Mozolky přestavět tak, aby knihovna získala prostory v přízemí, což zvýší dostupnost pro naše seniory, přičemž v patře by byly klubovny a veřejná svépomocná dílna, vybavená veškerým potřebným nářadím.
  • Zpracovat a vydat publikaci o historii a současnosti Žabovřesk.
  • Pokračovat v péči o náš bytový fond, čekají nás rekonstrukce koupelen a kuchyní ve vnitrobloku Šumavská – Pod Kaštany – Kounicova.
  • Přebudovat školní hřiště při ZŠ J. Babáka podle připraveného projektu na veřejně přístupné rodinné hřiště se zázemím (šatny, sprchy, WC) a přetlakovou halou pro sportování v zimě.
  • Průběžně opravovat a upravovat dětská hřiště.
  • Pokračovat v revitalizaci zeleně na celém území naší městské části a využívat dešťovou vodu ze střech našich domů k jejímu zavlažování.
  • Potřebujeme, aby město Brno zrychlilo výkupy pozemků na Žabovřeských loukách, abychom mohli pokračovat ve zpřístupňování této krásné lokality pro sportovní a volnočasové aktivity, jak byly nastartovány projektem FC Svratka a podél řeky a cyklostezky vybudovat místa pro trávení volného času.
  • Přestože Wilsonův les prošel před nedávnou dobou velkou rekonstrukcí, kůrovec a sucho mu dali pořádně zabrat. Uděláme vše pro to, aby byl uveden co nejdříve do co nejlepšího stavu.

  Právě zpracováváme projekt na revitalizaci vnitrobloku Pod Kaštany – toho na druhé straně od našeho největšího, již zrevitalizovaného. Jakmile bude hotov, rádi bychom jej realizovali.

  Připravujeme také projekt revitalizace hřiště a odpočinkové zóny na ulici Luční. Po kultivaci tohoto místa naši občané již dlouho volají a dokonce se ji pokoušeli realizovat prostřednictvím participativního rozpočtu.

  Rosického náměstí je náměstím jen podle svého názvu, a proto ve spolupráci s architekty uděláme vše, aby se náměstím skutečně stalo.

  • Chodníky, chodníky a zase chodníky, přesto, že se nám jich již podařilo opravit opravdu hodně, stále jich čeká dost na rekonstrukci.
  • Budeme velmi intenzivně pracovat na tom, aby co nejvíce našich budov bylo brzo osazeno solárními panely a biosolárními střechami, abychom zajistili jejich alespoň částečnou energetickou soběstačnost.
  • Asi nejpalčivějším problém u nás je parkování. Možnosti, jak počet parkovacích míst zvýšit jsou prakticky vyčerpány. A tak, abychom byli schopni počet parkovacích míst navýšit, nebude jiné cesty, než budovat parkovací domy – to bude nejdůležitějším úkolem nadcházejícího volebního období.

  Pokud se Vám náš program líbí, dovolujeme si Vás požádat o Váš hlas v podzimních komunálních volbách, protože bez VAŠICH hlasů nebudeme moci NÁŠ program prosazovat a realizovat. Slibujeme Vám, že naše Žabiny budeme řídit uvážlivě, zodpovědně a nejlépe, jak umíme.

  Mgr. Filip Leder, kandidát na starostu