Městská část: Brno – Slatina

Naši kandidáti

1. PhDr. Martin Krytinář 1. místostarosta MČ Brno-Slatina
2. Mgr. Radmila Pechová speciální pedagog, členka RMČ Brno-Slatina
3. Bc. Kamila Prátová notářská tajemnice, členka ZMČ Brno-Slatina
4. Mgr. Lukáš Plachý středoškolský učitel a trenér atletiky, člen ZMČ Brno-Slatina
5. Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D. učitelka
6. Ing. Barbora Dostálová auditorka, členka ZMČ Brno-Slatina
7. Ing. Dana Koutníková provozovatel prodejny Radost
8. Bc. Martin Vala Specialista v IT
9. Ing. Jakub Heikenwälder ředitel ve finanční instituci pro spokojenost zaměstnanců a firemní kulturu
10. Michal Příhoda grafik
11. Mgr. Miloslav Mlejnek příslušník bezpečnostních sborů
12. Ing. Karel Cenek důchodce
13. Michal Vonášek podnikatel
14. Marie Havlišová, DiS. jednatelka a manažerka
15. Mgr. Tereza Tesařová středoškolská učitelka
16. Ing. Radek Vašíček elektroinženýr
17. MUDr. Zuzana Fialová důchodkyně, členka komise pro občanské záležitosti
18. Ludmila Sedláčková důchodkyně, členka bytové komise
19. Marta Kroutilová Navrátilová asistentka lékařky
20. Marcel Blatný skladník
21. Marie Plhalová varhanice

CO SE NÁM V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ PODAŘILO A CO PLÁNUJEME V DALŠÍM

BYDLENÍ

 • budujeme nové výtahy v ulicích Bučovická a Dědická
 • budujeme lodžie v ulicích Tilhonova a Vlnitá
 • dokončujeme první etapu stavby domu s pečovatelskou službou v ulici Bedřichovická a pracujeme na přípravě stavby druhé etapy s větší kapacitou
 • zavedeme elektronizaci bytové správy – nájemcům zkvalitníme a zjednodušíme komunikaci s úřadem
 • nájemné v obecních bytech budeme i nadále držet co nejníže

BEZPEČNOST

 • otevřeli jsme novou služebnu městské policie v ulici Kovárenská
 • zrekonstruovali a zmodernizovali jsme hasičskou zbrojnici
 • podpořili jsme zřízení první etapy bezpečnostního kamerového systému
 • zajistíme realizaci druhé etapy kamer (Hviezdoslavova-Řípská, Řípská-Tuřanka, park Dědická-Terénky, Mikulčická – točna MHD)
 • zvýšíme bezpečnost přechodů
 • ve spolupráci s městem navýšíme noční hlídky strážníků

ZDRAVOTNICTVÍ

 • podpořili jsme záměr vzniku zdravotnické polikliniky a podpoříme její výstavbu
 • nabídneme prostory novým lékařům

DOPRAVA

 • dotáhneme do konce projekty, které jsme výrazně posunuli k realizaci:
  o přímé napojení D1 na Černovickou terasu
  o světelnou křižovatku Řípská-Šmahova
  o rozšíření kruhového objezdu Bedřichovická-Hviezdoslavova
  o dopracování studie obchvatu Slatiny
  o vybudování cyklotrasy podél ulice Řípská a propojení Šlapanicka s centrem Brna

PSENIOŘI ARKOVÁNÍ

 • zřídili jsme parkovací místa v ulici Tuřanka
 • budeme se věnovat problematice garantovaného parkování pro lidi bydlící ve Slatině
 • systematicky navýšíme počet parkovacích míst, která nebudou na úkor zeleně

CHODNÍKY

 • posunuli jsme projekt přesunutí zastávky Řípská směrem do města blíže k realizaci, kterou zajistíme co nejdříve
 • výrazně jsme posunuli projektovou přípravu stavby chodníku v ulici Šlapanická a zajistíme jeho realizaci
 • prosadili jsme zpracování investičního záměru na chodníky v ulici Hviezdoslavova a prosadíme jejich realizaci
 • opravili jsme chodník v ulici Matlachova a Kikrleho, část chodníku v ulici Šmahova a v zadní části této ulice budujeme nový chodník
 • vybudujeme odpovídající přístupovou komunikaci v ulici Šikova
 • opravíme chodníky v sídlišti – i ty, které nejsou páteřní
 • nevyužívané betonové plácky nahradíme zelení

ŠKOLSTVÍ

 • zahájili jsme nástavbu čtyř odborných učeben a zázemí v základní škole Přemyslovo nám. 1
 • zpracovali jsme projekt na budovu pro školní družinu a třídu mateřské školy při ZŠ Přemyslovo nám. 1 a zajistíme její stavbu
 • zrekonstruovali jsme školní kuchyni
 • zavedli jsme svačinky pro školáky
 • zavedli jsme přípravnou třídu a připravíme podmínky pro zřízení další přípravné třídy
 • podpořili jsme zřízení dětské skupiny Nitka
 • prodloužili jsme o týden letní provoz mateřských škol a prodloužíme ho o další týden
 • navýšili jsme kapacitu škol a školek a docílíme kapacit pro všechny děti
  o zahájíme projekční práce na nástavbě mateřské školy Jihomoravské nám. 5/3
  o zahájíme projekční práce na nástavbě základní školy Jihomoravské nám. 2
 • v areálu školy na Jihomoravském nám. 2 zřídíme relaxační zónu pro děti
 • zavedeme tradici vyhlášení Laureáta škol (při slavnostním ukončení školního roku)
 • rozšíříme nabídku dietního stravování
 • zefektivníme přínos projektu Všechny děti jsou naše

SPORT

 • zrevitalizovali jsme hřiště v ulici Černozemní na sportovně-relaxační zónu
 • zrekonstruovali jsme hřiště na Jihomoravském náměstí
 • zavedeme každoroční ocenění Slatinského sportovce roku
 • budeme pokračovat v organizaci Slatinského krosu a Běhu na Strandu
 • v lokalitě Křehlíkova-Za Kostelem podmíníme záměry developera stavbou multifunkčního sportoviště pro potřeby škol i veřejnosti
 • podpoříme vznik veřejného kluziště
 • nadále budeme podporovat sport ve Slatině (Sportovní klub Slatina a další)
 • umístíme lavičky u cyklotras/cyklostezek

SENIOŘI 

 • zorganizovali jsme řadu aktivit pro slatinské seniory (např. zavedení Dne seniorů) a nabídku budeme nadále rozšiřovat
 • uspořádali jsme počítačový kurz pro seniory a zorganizujeme další
 • zajistili jsme očkování proti covidu stovkám seniorů přímo ve Slatině
 • vyčleníme dům v majetku města, který bude sloužit jako dům s pečovatelskou službou
 • školní kuchyně nabídne možnosti stravování většímu okruhu seniorů
 • budeme organizovat společenská setkání jubilantů
 • ve spolupráci s městem zřídíme centrum nabízející poradenství pro potřebné a pečující

KULTURA

 • vyprojektovali jsme kulturně společenský sál a zajistíme finanční krytí, abychom mohli zahájit stavbu
 • zavedli jsme pásmo Slatinských Vánoc a budeme v něm pokračovat (Adventní koncerty, minitrhy…)
 • zachováme Slatinské kulturní léto
 • zachováme Slatinské trhy a rozšíříme jejich termíny i nabídku
 • nadále budeme podporovat slatinské hasiče
 • podpoříme další ročníky Tradičních slatinských hodů
 • nadále budeme finančně podporovat spolky věnující se volnočasovým aktivitám pro děti, mládež i seniory (Fantázie, Klubíčko…)
 • každoročně uspořádáme reprezentační ples městské části
 • udržíme tradici Vítání nově narozených dětí
 • zřídíme letní kino
 • založíme tradici Slatinských pivních slavností
 • podpoříme místní umělce – uspořádáme další výstavy
 • zorganizujeme poznávací zájezdy pro veřejnost

OSADY: ČERNOVIČKY, PODSTRÁNSKÁ, SLATINKA

 • podpořili jsme zrušení problematické ubytovny u Kauflandu
 • vyjednali jsme výjimky ohledně stavební uzávěry v ulici Podstránská a zajistíme úplné zrušení uzávěry
 • zřídili jsme kontejnerové stání na tříděný odpad v Černovičkách
 • v Černovičkách jsme zrekonstruovali vodovod a opravili komunikace
 • prosadili jsme semafor v ulici Bělohorská
 • zavedeme pravidelné jednání s osadními výbory, nově zřídíme osadní výbor pro Slatinku
 • v ulici Podstránská zajistíme opravu komunikací a zrekultivujeme kontejnerová stání
 • vybudujeme moderní hřiště v ulici Stránská

ZELENÉ MĚSTO (ŘÍPSKÁ, KIGGINSOVA)

 • zregulovali jsme výstavbu hal na Černovické terase, abychom maximálně ochránili obyvatele Zeleného města
 • převzali jsme správu parku a zeleně
 • zřídíme pracovní skupinu pro zprostředkování potřeb a požadavků obyvatel Zeleného města

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • zavedli jsme hnědé popelnice v sídlišti a bioodpad začneme svážet i od rodinných domů
 • zrevitalizovali jsme park na Přemyslově náměstí
 • zřizujeme relaxační zónu – park v ulici Prostějovská
 • zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko a budeme se zapojovat i v dalších letech
 • osadili jsme okolí kaple sv. Floriána lučními květy a trvalkami, těmito květy zpříjemníme i další lokality
 • opravili jsme kotelnu vytápějící školská zařízení – nové technologie jsou výrazně úspornější
 • podpoříme vznik komunitních zahrad
 • vysadíme nové stromy
 • vybudujeme nové hřiště mezi ulicemi Dědická a Rousínovská
 • nevyužívané betonové plácky nahradíme zelení
 • na městských budovách budeme realizovat zelené střechy
 • budeme se věnovat nakládání s dešťovou vodou, aby voda neunikala do kanálů

PEJSKAŘI

 • zřídíme nový výběh pro psy
 • sáčky na exkrementy zajistíme pro všechny majitele psů

INFRASTRUKTURA

 • opravili jsme všechny cesty na hřbitově a pracujeme na jeho dalším rozšíření
 • opravili jsme pomník padlým a čestný hrob, a i nadále budeme udržovat památku našich předků

RADNICE/KOMUNIKACE

 • zavedli jsme komunikaci s občany prostřednictvím moderních komunikačních prostředků
 • vyřídili jsme desítky individuálních drobných podnětů od občanů a v tomto trendu budeme pokračovat
 • komunikaci s občany ještě více zefektivníme

HLAvně NEZAPOMÍNÁME NA LIDI

V nesnadných dobách jsme vám vždy byli blízko…

 • v době vypuknutí pandemie jsme rozdali tisíce roušek přímo do schránek
 • zajistili jsme očkování proti covidu stovkám seniorů přímo ve Slatině
 • zorganizovali jsme humanitární pomoc lidem postiženým válkou a předali jim potřebný materiál přímo na Ukrajině (dětské domovy, nemocnice…)
 • několik let jsme pořádali sběr šatstva pro Charitu
 • zorganizovali jsme sbírku pyžam pro děti v Dětské nemocnici

DOBRÁ SPOLUPRÁCE S MĚSTEM SE VYPLÁCÍ A UMÍME JI VYUŽÍT

Ve spolupráci s městskými zástupci Lidovců a Starostů prosadíme:

 • rodičovské vouchery – 6 tisíc korun na každé dítě od 6 do 18 let na jejich volnočasové aktivity
 • rozvoj družstevního bydlení
 • MHD zdarma po všechny starobní důchodce
 • setkávání zástupců vedení města s občany
 • lepší informovanost o rekonstrukcích či opravách komunikací a změně dopravy