Městská část: Brno – střed

Filip Chvátal

Mířím na střed

Na každé městské části ví, kde mají radnici. Mají starostu, kterého znají jménem. Napadá mě jen jedno místo, kde to tak není. Brno-střed.

Když se bavím s lidmi na ulici, tak mi říkají spoustu věcí. Na Brně-střed je těžké zaparkovat, potřebují více míst ve školkách, mnohdy jim chybí zeleň, taky by si přáli na mnoha místech lepší kvalitu škol a udržovanější veřejný prostor.

Jednu věc ale lidé opakují stále dokola. Neví, na koho se mají obrátit. Chtějí vedení radnice, o kterém budou vědět. Tohle se musí změnit. Lidé si zaslouží starostu, který bude mezi nimi a bude s nimi v kontaktu, o kterém budou vědět, že se na něj mohou kdykoliv obrátit.

Chci radnici, o které víte, co pro vás dělá. Proto jsem se rozhodl kandidovat na starostu Brna-střed. A nejsem na to sám, vytvořili jsme koalici Lidovců a Starostů a nezávislých a na tenhle tým jsem fakt hrdý. Věřím, že to má smysl.

Filip Chvátal

Náš tým pro Brno – střed

Brno je moje srdeční záležitost. Narodil jsem se na Brno-středu, chodil na ZŠ Antonínská, na Biskupské gymnázium a nakonec na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde jsem vystudoval obor Regionální geografie a regionální rozvoj se zaměřením na dopravní geografii.

Dlouhodobě se v rámci města Brna věnuji problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve jsem pracoval jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a manažer Svazku obcí Šlapanicko, jehož vznik jsem Inicioval, a díky kterému nyní už stojí a nebo se staví páteřní cyklostezky propojující město Brno a jeho okolí. Od roku 2014 jsem byl předsedou stavební komise Rady městské části Brno-střed a od roku 2018 se naplno věnuji územnímu plánování a rozvoji jako radní města Brna. Osmým rokem jsem zastupitelem městské části Brno-střed.

Zajímám se o historii, geografii a cyklistiku. Mám rád věci s příběhem a kouzlo prvorepublikových časů. Mluvím anglicky, německy a rusky. Rád cestuji, poznávám nová místa a vždy jsem rád, když mohu mluvit s lidmi a posouvat věci dopředu. Ať už je to po dvaceti letech příprav nový územní plán, nebo systém cyklostezek okolo Brna.

Filip Chvátal

radní města Brna pro územní plánování a rozvoj, číslo kandidátky: 1

Karel má výborné manažerské schopnosti, od roku 2004 je ředitelem prestižního gymnázia, ve kterém nedávno založil i školku.

Karel Mikula

ředitel Biskupského gymnázia v Brně, číslo na kandidátce: 2

Martin se věnuje odstraňování bariér ve veřejném prostoru, stojí za řadou volnočasových aktivit pro rodiče i seniory.

Martin Vrubel

vysokoškolský učitel, radní pro sociální záležitosti Brna-střed, číslo na kandidátce: 3

Bohumil Bílek

Stavební inženýr, číslo na kandidátce: 4

Libor Zabloudil

Podnikatel, číslo na kandidátce: 5

Pavel Studeník

Programátor v IT, číslo na kandidátce: 6

Jiří Hofr

Podnikatel, myslivec, číslo na kandidátce: 7

Ondřej Múčka

hudebník, číslo na kandidátce: 8

Martina Černá

produkční, rodičovská dovolená, číslo na kandidátce: 9

Vojtěch Weinberger

dětský kardiolog , číslo na kandidátce: 10

Lukáš Moravec

projektový manažer , číslo na kandidátce: 11

Jiří Haičman

zástupce ředitele odborného učiliště, číslo na kandidátce: 12

Tomáš Juriga

pedagog, číslo na kandidátce: 13

Jindra Wojtková

ředitelka mateřské školy , číslo na kandidátce: 14

Veronika Svobodová

učitelka na Cyrilometodějském gymnáziu, číslo na kandidátce: 15

Další kandidáti
16. Mgr. Josef Valenta Učitel na Biskupském gymnáziu v Brně
17. Mgr. Iveta Mlejnková Personalistka
18. Hana Robinson Hudebnice, produkční
19. Mgr. et Bc. Leo Nitče Odborný pracovník v oblasti školství a výzkumu
20. Ing. Igor Kyselka, CSc. Krajinářský architekt
21. Mgr. Jiří Fadrný Překladatel, spisovatel, hudební skladatel
22. MUDr. Šárka Majdová Lékařka
23. Mgr. Vladimír Stankovič Specialista v IT
24. RNDr. et Doc. et Mgr. Markéta Munzarová Vysokoškolský učitel
25. Mgr. Vladimír Pražák Vychovatel
26. Mgr. Veronika Mikulová Socioložka
27. Mgr. Josef Múčka Trvalý jáhen
28. Bc. Matúš Mader (SK) Projektový manažer v oblasti vzdělávání
29. Ing. arch. Róbert Semančík (SK) Architekt
30. Mgr. Miroslav Krejčí Podnikatel
31. Ing. Jan Svoboda Technický poradce
32. Mgr. Lukáš Synek Učitel na Cyrilometodějském gymnáziu
33. Ing. Zdeněk Laudát Daňový poradce
34. Ondřej Černý Obchodní zástupce v knižním vydavatelství
35. Karel Jeřábek Důchodce
36. Mgr. Ctibor Pelikán Matematik, senior konzultant IT systémů
37. Mgr. Martina Macek Rodičovská dovolená
38. Ing. Marie Stehlíková Důchodkyně
39. Jana Apolenářová Administrativní pracovnice
40. Petr Bráblík Student
41. Ivo Škaroupka Realitní makléř
42. Božetěch Kostelka Archivář Orla
43. Mgr. Miriam Kolářová Ředitelka Muzea starobrněnského opatství
44. PhDr. Zdeněk Papoušek Středoškolský učitel, bývalý senátor
45. Mgr. Jan Špilar Kadeřník

Náš program pro Brno – střed

Starosta a radnice, kteří budou otevření a budou poskytovat servis, jaký si zasloužíte.

Všichni tady žijeme, jsme vaši sousedé a společně na Brně středu dokážeme, že radnice umí být funkční a poskytovat vám dobrou službu. Nabízíme skvělý tým mladých, energických a zkušených lidí z praxe.

Fungování radnice

 • Budeme naslouchat vašim problémům a otevřeně se s vámi bavit o jejich řešení.
 • Máte právo vědět, co se děje na radnici. Nebudeme nic držet pod pokličkou.
 • Práce politiků musí být vidět i v terénu.
 • Nabízíme skvělý tým mladých, energických a zkušených lidí z praxe.
 • Zasadíme se o zvýšení participace obyvatel na fungování radnice a konkrétních rozvojových projektech

Sociální věci a bydlení:

 • Budeme podporovat navyšování počtu dětských skupin a tříd mateřských škol v městské části.
 • Ve spolupráci s městem budeme navyšovat počty městských bytů. Z bytového fondu vyčleníme 20 % bytů, které budou primárně určeny pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Zajistíme dostupnou domácí péči tak, aby senioři mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a vytvoříme systém opravdové odlehčovací služby.
 • Obnovíme bytovou výstavbu a vytvoříme síť družstevních a městských bytů s cenově dostupným nájemným
 • Nastavíme transparentní postupy pro přidělování městských bytů. 20 % městských bytů bude prioritně určeno pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Prioritou naší městské části bude rozvoj bydlení, služeb a kultury v opuštěných továrních komplexech a v Jižní čtvrti, tak aby se staly chloubou našeho města (Chytrá čtvrť Špitálka, areál Dřevopodniku u Křenové, Mosilana, areál Šmeralu aj.)
 • Oživíme centrum našeho města. Budeme dbát na vizuální stránku ovlivňující veřejný prostor. Budeme aktivně nabízet městské prostory pro podporu podnikání, obchodu a služeb, které v našem centru chybí. Vytvoříme pozici koordinátora městských prostor pro obchod a služby.

Doprava

 • Chceme město prostupné pro všechny druhy dopravy. Ve spolupráci s našimi partnery na magistrátu zásadně zrychlíme výstavbu cyklostezek a cyklopruhů, aby se dalo městem bezpečně projet na kole. Budeme navyšovat kapacity parkování pro místní obyvatele tam, kde akutně chybí. Nová parkovací místa chceme do budoucna řešit primárně v podzemí, nebo v parkovacích domech.
 • Zřídíme krátkodobá parkovací místa u škol, nemocnic a úřadů.
 • Budeme odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru pro rodiče s dětmi, seniory či Brňany s postižením. Chceme prosazovat bezpečný průchod pro chodce v rámci rekonstrukcí ulic. Při uzavírkách zajistíme adekvátní obchůzné trasy.

Životní prostředí

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a zpřístupnění nábřeží řeky Svratky a Svitavy. Prosadíme zvýšení investic do veřejné zeleně. Důraz budeme klást na rekonstrukci malých parků, ulic, náměstí a celkově zkulturnění veřejného prostoru, který je vizitkou našeho města.
 • Rozšíříme nabídku sportovišť pro volný čas (např. workout), rozšíříme počet odpočinkových míst včetně laviček, grilovacích míst a jiných prvků oživujících veřejný prostor (šachové stolky atd.)
 • U dětských hřišť zvýšíme dostupnost toalet a budeme investovat do jejich osvětlení.
 • Otevřeme další hřiště a plácky pro větší děti i dospělé.
 • Zlepšíme údržbu a kontrolu nádob na odpad v ulicích, tak aby nezpůsobovali znečišťování svého okolí.

Síť kvalitních a specializovaných škol

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a školních hřišť. Zvýšíme investice do dalšího vzdělávání učitelů našich mateřských a základních škol. Budeme více podporovat učitele a ředitele našich škol v absolvování kurzů, které jim pomohou zdokonalovat se a předcházet syndromu vyhoření.
 • Zavedeme možnost studijního volna pro učitele našich škol. Jednou za 8 let budou mít učitelé možnost vzít si až roční studijní volno, během kterého budou mít prostor intenzivně se vzdělávat, nebo se zúčastnit pracovní stáže v zahraničí. Školy podpoříme vytvořením podpůrné vzdělávací skupiny pedagogů, která bude k dispozici při vykrývání pobytu učitele mimo školu.
 • Budeme podporovat ředitele našich škol v návštěvách inspirativních škol po celé republice. Sdílení zkušeností pomůže v rozvoji školství v naší městské části.
 • Zavedeme možnost využít externí mentoring, který umožní učitelům lépe reflektovat svou práci, což bude mít pozitivní vliv na růst kvality vzdělávání.

Kultura

 • Kultura se musí dostat blíž k lidem. Budeme podporovat lokální festivaly v ulicích, které oživují naše město (Festival Uprostřed, Kamenka open, Lužánecká open, Ponava fest aj.) Budeme podporovat naši kulturní příspěvkovou organizaci Kaveeska v pořádání kulturních akcí pro rodiny s dětmi a seniory na různých místech naší městské části.
 • V městských parcích podpoříme v letních měsících pořádání divadelní představení pro děti.
 • Podpoříme Meeting Brno, díky kterému se stává naše městská část středobodem kulturního života republiky.
 • Budeme podporovat vznikající kulturní centrum u Mendlova náměstí, které bude přínosem ne jenom pro Staré Brno.
 • Obnovíme tradici loučení se zimou, hodů, svatomartinských průvodů, Mikulášů aj.