Brno získalo ocenění v soutěži Chytrá města 2021

V prosinci jsem za Brno jel do Prahy na vyhlášení soutěže Chytrá města. Domů jsem dovezl celkem tři ocenění. Všechny se nějakým způsobem týkaly oblastí, které mám na starost. Udělalo mi to velkou radost, i když člověk nejde do politiky kvůli oceněním, ale kvůli tomu, aby pomáhal lidem. Největší pochvala pro mě tedy je, když se ozve někdo z občanů, že jsme mu dokázali pomoct.

První ocenění, které Brno získalo, bylo za systém ekodotací. Máme celkem šest ekodotací pro brněnské obyvatele, konkrétně Zeleň střechám, Nachytej dešťovku, NabřeŽÍT, Vnitroblok, Ekovýuku a e-Šalinkarta. Uceleně je najdete na webu https://ekodotace.brno.cz/ A právě za tento web a elektronický přístup k vyřízení těchto dotací jsem získali první cenu.

Druhé ocenění také míří na Odbor životního prostředí. Získali jsme ho za memorandum s firmami, díky kterému společně snižujeme emise CO2 v Brně. Již se k naší snaze připojilo 55 brněnských subjektů. Člověk by se možná pozastavil, jak je možné získat cenu za memorandum, vždyť je to cár papíru. Jenže my jsme nezůstali jen u proklamací, memorandem to začalo a úzkou spoluprací s firmami to pokračuje. Společně vymýšlíme, jak se navzájem podpořit ve snižování emisí, sdílíme své zkušenosti, nabízíme partnerům poradenství a jejich aktivity oceňujeme podle jejich zapojení do snižování emisí. Pokud chceme dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, a sice snížit emise CO2 na území Brna do roku 2030 o 40 procent, musíme všichni táhnout za jeden provaz. Samo město to nedokáže, musí se přidat firmy, veřejné instituce i jednotlivci. Za tímto cílem míří naše aktivity v rámci kampaně Připrav Brno. #pripravbrno

Třetí cenu pak Brno obdrželo za aplikaci BrnoiD a projekt Nakrm zvíře, který pomáhá brněnské zoo zvládnout Covid. Zde odvedli obrovský kus práce zaměstnanci brněnské ZOO, je to hlavně jejich cena.

Chtěl bych na tomto místě moc poděkovat všem, kteří se na tomto skvělém úspěchu podíleli. Především zaměstnancům z našeho Odboru životního prostředí, kteří mi dennodenně pomáhají realizovat skvělé věci, ale obecně všem zaměstnancům magistrátu, protože ta ocenění patří především jim, bez jejich práce a nadšení by se Brnu rozhodně tolik nedařilo.

Další články