Lesopark Čertova rokle vstoupí do další části obnovy

Na jaře letošního roku dojde k zahájení III. etapy obnovy lesoparku Čertova rokle v MČ Brno-sever. Probírku náletových dřevin i kácení vzrostlých nemocných stromů provede Veřejná zeleň města Brna. Cílem obnovy zeleně Čertovy rokle je zastavit ničení stávající zeleně, jejíž stav se vlivem extrémního sucha a následného přemnožení škůdců výrazně zhoršil.

„Strategický plán obnovy zeleně Čertovy rokle je projekt, jehož cílem je zastavit destrukci stávajících porostů. Území III. etapy projektu je velmi rozsáhlé. Obnovou projde území o rozloze 36.340 m2. Celý prostor je potřeba do konce března připravit tak, aby od dubna mohly začít terénní úpravy. Ty zajistí zadržování vody v zeleni a zabrání odtoku do kanalizace,“ uvedla radní MČ Brno-sever Marie Kselíková (KDU-ČSL), která má na starost oblast životního prostředí.

Třetí etapa obnovy se zaměřuje na oblast od lávky směrem k TJ Start a dále na východ od louky Blažkova k ulici Nejedlého. Ve svazích, kde již začalo nebo hrozí sesouvání půdy, budou zbudovány plůtky vytvářející kaskádovité záhony. Ty budou následně osázeny keři, které pomohou svými kořeny zpevňovat svah. Chodníky s prudším spádem budou přerušovány žlábky, které odvádějí vodu buď přímo do zeleně nebo do zasakovacích jam.

„Od jara do podzimu bude též probíhat neméně důležitá následná údržba oblastí z první a druhé etapy projektu. Na podzim je také odložené sázení stromů i keřů, kdy již v rokli bude více vláhy a lépe se tak zeleň ujme. Na příští rok je následně plánována závěrečná etapa, čímž se velká obnova lesoparku uzavře,“ upřesnila Kselíková.

Celý projekt obnovy lesoparku Čertova rokle je propočten na základě průzkumu podle množství srážek v dané oblasti a měl by zajistit, že zeleň v této oblasti nebude strádat nedostatkem vláhy po většinu roku.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...