Obyvatelé Líšně podepisují petice za bezpečnější dopravu

Občané Líšně v čele se Silvií Dražanovou prostřednictvím peticí žádají o zvýšení bezpečnosti na tamních komunikacích v okolí vzdělávacích institutů a dalších nebezpečných úsecích. Konkrétně se jedná o ulice Podruhova, Houbalova, Šimáčkova, Belcrediho, Holzova a Mifkova. Důvodem petice je nedodržování maximální povolené rychlosti a tím ohrožování občanů. K nápravě situace by měla dopomoct instalace nových prvků dopravního značení.

„Po ulicích Houbalova a Holzova projdou denně stovky dětí při cestě ze školy. Úsek není dostatečně přehledný a řidiči tu často překračují povolenou rychlost. Je potřeba podniknout kroky pro zvýšení bezpečnosti chodců a donutit řidiče k dodržování dopravních předpisů a zvýšení jejich pozornosti,“ uvedla autorka petice Silvie Dražanová.

Petiční výbor navrhuje přidat prvky optického dopravního značení. Na vozovce u přechodů pro chodce jsou to značky vytvářející dojem fyzických zpomalovacích prvků. Ve zbývajících úsecích pak optické brzdy.

„U zastávky MHD Elplova by se měl zřídit přechod pro chodce. V neposlední řadě jsou zde nutné častější policejní kontroly zaměřené na měření rychlosti. Na ulici Šimáčkova by bylo možno umístit zpomalovací retardér, v místě, kde je u přechodů pro chodce zvýšené riziko srážky vozidla s chodcem,“ doplnila líšeňská zastupitelka Eliška Vondráčková, které petici také podpořila.

Žádostí se dále bude zabývat odbor dopravy, Rada města Brna a Policie České republiky.

Foto: Mapio.net

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...