Na Základní škole Sirotkova přibydou nové odborné učebny

Jednu z největších brněnských základních škol Základní školu Sirotkova v Žabovřeskách zanedlouho čekají nové, nejmodernějšími pomůckami vybavené odborné učebny, chemie, přírodopisu, fyziky a robotiky. Tyto učebny rozšíří již vybudované odborné jazykové třídy a sportovní halu. Za účasti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka byl představen vedením školy projekt výstavby nových odborných učeben, které plně reflektují potřeby školy i nové edukativní trendy.

Právě funkčně vybavené a specializované učebny vytvoří to správné vědátorské klima, jak pro zajištění praktické, tak experimentální výuky. Jde o to, zajistit žákům co nejpřirozenější a co nejméně zprostředkovanou výuku, která zaručí jejich osobní zkušenost, neboť ta je nade všechny texty v knihách,“ říká I. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder.

„Projekt byl připravován ve spolupráci s implementačním odborem MMB, tak aby bylo možno na tento projekt získat podporu IROPu. Ten ovšem ještě není notifikován Evropskou unií a výzvy budou pravděpodobně vypsány až ve druhé polovině roku. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je i přestavba kotelny, je nutné tento projekt realizovat mimo topnou sezónu. V současné době tedy jednáme o možném předfinancování projektu z prostředků města. Projekt je velmi pěkně připraven a reflektuje současné potřeby moderního vzdělávání.“ říká Petr Hladík, první náměstek primátorky. Celkový počet žáků na ZŠ Sirotkova je 780.

Výraznou proměnou projde i exteriérová podoba objektu základní školy, neboť součástí projektu je přístavba nové části školní budovy, ve které budou nové odborné učebny vytvořeny. Celkové odhadované náklady na stavbu a vybavení učeben pomůckami jsou ve výši 35 milionů korun. Projekt byl připravován tak, aby je bylo možno financovat z IROP EU,“ upřesňuje Filip Leder, I. místostarosta.

„Nové učebny vyřeší dlouhodobý problém školy s absencí učeben odborných předmětů. V současné době má škola učebnu chemie a fyziky, které jsou zároveň kmenovými učebnami. Z tohoto důvodu nelze v učebnách skladovat pomůcky, výrazně to znesnadňuje přípravu učitele na experimentální hodiny a žáci se musí z těchto učeben velmi často stěhovat. Nutně potřebujeme učebnu robotiky, kde si děti nejdříve na velkém stole složí roboty a pak si na počítačích naprogramují jejich funkce. Kromě nových prostor pro žáky, získá také škola velké množství názorných moderních pomůcek a tři učitelské kabinety. Přidanou hodnotou je, že všechny odborné učebny budou vybaveny technologií na online přenos hodin do domácností žáků,“ doplňuje Dan Jedlička, ředitel ZŠ Sirotkova. V I.NP bude učebna chemie a kabinet se skladem chemikálií, ve II. NP učebna přírodopisu s kabinetem a ve III.NP učebna a kabinet robotiky. Součástí stavby bude vytvoření odborné učebny fyziky ve stávající budově školy.

(Vizualizace projektu je ke stažení na https://1url.cz/@ZSSirotkovanoveodborneucebny)

Další články