Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236 tun biologicky rozložitelného odpadu. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno za ním v součtu najela 27 tisíc kilometrů a stávající hnědé popelnice souhrnně vysypala hned 44tisíckrát. Z bilance pilotního projektu sběru bioodpadu na území města Brna též vyplývá, že roční průměrná míra znečištění nádob nepřesahuje 7 %, což je nad očekávání dobrý výsledek. 

Je potěšitelné, že velký zájem Brňanů o třídění kuchyňského bioodpadu neustává. Evidovali jsme četné žádosti o rozmístění dalších nádob na bioodpad na dalších místech v Brně. Proto jsme již zahájili další etapu rozvozu nádob na bioodpad. Nově tak vznikne dalších 33 stanovišť, u stovky dalších míst počet nádob navyšujeme,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

Celkem tak v Brně bude 1012 hnědých popelnic na celkem 887 stanovištích. Petr Hladík upozornil, že další razantní nárůst počtu biopopelnic město čeká do čtyř let, kdy by měla začít fungovat metropolitní bioplynová stanice. Dosavadní systém svozu z ulic města se po vybudování bioplynové stanice rozšíří. „Počítáme s tím, že počty nádob na bioodpad by ze současné tisícovky vzrostly až na čtyři tisíce kusů a uvažujeme také o nabídce biopopelnic pro majitele rodinných i bytových domů,“ říká brněnský náměstek Petr Hladík.

Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která má svoz bioodpadu v Brně na starosti, upozornil, že v zimním období mírně narostl podíl znečištěných nádob na celkovém svozu. „V zimním období se průměrná míra znečištění navýšila na 11 %, což zvedalo náklady na sběr bioodpadu. Při znečištění nad deset procent se totiž zvyšuje částka za převzetí tuny bioodpadu. Odpad se na kompostárně musí vysypávat rovnoměrně do dlouhých řad z důvodu snazšího přístupu k vyčištění nežádoucích materiálů. Proces sběru bioodpadu to pochopitelně zdržuje a prodražuje,“ upozornil Filip Leder. Přes zimu se objevilo vyšší množství zejména plechovek, plastů a skla. „Stále častou chybou, která se opakuje, je vhození bioodpadu spolu s novinami, či igelitovým sáčkem,“ dodal Filip Leder. V březnu se nadlimitní míra znečištění objevila z 23 pracovních dnů 19krát, v minulém měsíci již pouze 11krát. „Přestože zejména druhá polovina dubna již ukazuje pozvolný návrat k podzimním hodnotám, situaci vyhodnocujeme. Chceme, aby zejména podíl plastových obalů, ale i ostatních nežádoucích příměsí, byl co nejmenší. Připomínám, že hnědé popelnice jsou určeny výhradně pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu. Bioodpad sbíráme proto, aby z něho mohl vzniknut kvalitní kompost, který využijeme například při péči o zeleň města,“ zdůraznil Filip Leder.

První popelnice na biologicky rozložitelný odpad z kuchyně instalovala společnost SAKO Brno v pondělí 12. dubna 2021 v městské části Brno – Slatina, první svoz začal tamtéž o týden později. Na svoz je v Brně vyčleněna jedna posádka, která dle stanoveného harmonogramu postupně sváží celé město. Za bioodpadem denně najede každý pracovní den okolo 100 kilometrů, vysype 170 nádob o obsahu 240 litrů a do Centrální kompostárny dodá od tří do šesti tun bioodpadu z brněnských domácností. Nejvíce tun bioodpadu se do kompostárny svezlo v září – 136 tun, nejméně během ledna – 75 tun. Za letošní duben to bylo 91 tun.

Co do bio popelnice patří? Biologický odpad z kuchyně – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky zeleniny a ovoce, jádřince, ale i sypaný čaj či kávová sedlina.  
Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, tuky, kosti, mléčné výrobky (máslo, jogurt, sýry), oleje ze smažení, textil, cigarety, popel, uhynulá zvířata, exkrementy, plast, sklo a směsný komunální odpad.

Další články