Petice požaduje po vinohradské radnici, aby respektovala loňské usnesení Zastupitelstva městské části

Během tří týdnů získala petice podepsaná opozičními zastupiteli v městské části s necelými 12 tisíci občany již přes 1200 signatářů. Její obsah je při tom zcela prostý, je to totiž žádost, aby se orgány městské části řídily platným usnesením svého vlastního zastupitelstva.

 My, obyvatelé m.č. Brno-Vinohrady žádáme, aby Rada a Zastupitelstvo m.č. nebyly nečinné a naplňovaly usnesení Zastupitelstva č. 153/XI/2021/8, a to aby činily kroky potřebné k nabytí pozemků p.č. 7966/7 a p.č. 7966/8 v k.ú. Židenice (tzv. „GO UP“) a využití těchto pozemků ke zbudování podzemních parkovacích stání se sportovištěm na povrchu. Podporujeme takové řešení, které bude vhodné pro sportovní aktivity organizované pro mládež vinohradskými dobrovolnými hasiči (tj. pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska),“ píše se v petici.

Vedení radnice na oficiálních webových stránkách reagovalo nejprve důrazným upozorněním na „nepravdivou petici“ a následně zde bylo zveřejněno vyjádření podepsané panem starostou, kde tvrdí, že petice by se měla spíše obracet na velkou radnici a že pan starosta u funkcionářů města za výkup pozemků „lobuje“.

Opoziční zastupitelka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL) však upozorňuje na to, že obsahem petice není nějaké tvrzení, ale žádost.

„Je poněkud zvláštní tvrdit, že vše je v rukách velké radnice. Odkup pozemků schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém jednání konaném dne 25. května 2021 jako bod č. 82 a toto usnesení zůstává v platnosti. Nedořešenou částí problému je pouze způsob, jakým bude právně ošetřena kompenzace nákladů developera vynaložených na přípravu projektu, jehož realizace není v zájmu Městské části Brno – Vinohrady, což deklarovala volená reprezentace usnesením Zastupitelstva městské části naposledy 14. června 2021 a nyní i obyvatelstvo podpisem petice,“ uvedla Ivičičová.

„Jestliže na Vinohradech panuje shoda na tom, že na daném území není vhodné realizovat záměr výstavby výškového objektu, ale že plocha představuje jedinečnou příležitost pro souběžnou realizaci záměru řešícího hned několik palčivých problémů městské části, nechápu, proč vedení městské části nebylo za tak dlouhé období schopno ve spolupráci s externími poradci připravit návrh dohody, na základě které by developerovi byly uhrazeny skutečně vynaložené náklady za to, že od realizace projektu upustí a zároveň pozemky převede na obec, která je bude moci využít v souladu s potřebami obyvatel,“ dodává Ivičičová.

Poslední standardní jednání zastupitelstva proběhlo v září roku 2021. V prosinci byl program jednání s odkazem na epidemiologická rizika okleštěný, a dokonce nebyl schválen návrh Ivičičové na zařazení obvyklého bodu „Zpráva o činnosti rady“ a „Dotazy členů zastupitelstva“. Následující termín jednání byl naplánován na dobu jarních prázdnin a pro změnu nebyli přítomni někteří místostarostové, radní, a vedoucí odborů. Proto opoziční členové zastupitelstva nehlasovali pro schválení navrhovaného programu a jednání skončilo vlastně hned, jakmile začalo. „Protože od té doby jednání zastupitelstva svoláno nebylo, žádám o něj nyní s podporou ostatních opozičních zastupitelů,“ komentuje dění Ivičičová.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...