V Novém Lískovci plánujeme postavit kapli

Nový Lískovec je jedna z posledních městských částí, která nemá kostel či kapličku. Myšlenka postavení kaple tu byla již historicky a teď snad nastala doba a vůle, která tuto vizi posunuje. Nad ulicí Petra Křivky vzniká nový park, na jehož vrcholku se našlo vhodné místo pro kapličku s vinohradem. Tato stavba nebude velká, tak pro 25 sedících a počítá se i s využitím venkovního prostoru. Zde bude vytvořeno místo pro posezení i k odpočinku a s vyhlídkou do krajiny. V kapli se budou sloužit příležitostné katolické bohoslužby, ale mohou zde být i jiné slavnosti jako jsou hody a svatby. 

Na podzim proběhlo 1. kolo soutěže, do které se přihlásilo sedm architektů. Z nich hodnotící komise na základě předešlých prací vybrala tři postupující do 2. kola. Zvláštní důraz se kladl na prokázané zkušenosti se sakrální stavbou. V tomto dalším kole bylo jejich úkolem připravit studii naší kaple. Již nyní se veřejnost může s těmito návrhy seznámit na webu městské části.  

V nejbližší době plánujeme slavnostní otevření našeho nového komunitního centra Skála a zde proběhne výstava těchto návrhů. Veřejnost si při této příležitosti bude moci pohovořit jak se zástupci obce, tak s architekty. Následně pak hodnotící komise vybere jednoho autora, který připraví projekt. Do této komise budou přizvání odborníci na architekturu, ale i duchovní správci z biskupství a zdejší farnosti, kterou je Římskokatolická farnost při bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně. 

Vybraní architekti: 

  • Ing. arch. Soňa Urbánková a ing. arch. Petra Vorlíčková
  • A77 architekti – ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Jiří Šťasta, Tomáš Langr
  • Menhir projekt, s.r.o. – ing. arch. Boris Hála

Další články