Rozsáhlé sociologické šetření odhalí, co chtějí kohoutovičtí občané

V rámci rozpočtu vyčlenili kohoutovičtí zastupitelé prostředky na realizaci rozsáhlého sociologického šetření, které má ukázat spokojenost obyvatel s občanskou vybaveností, správou veřejného prostranství, nebo třeba s úrovní školství. V současné době se tento výzkum připravuje a jeho realizace je naplánována během prvního pololetí tohoto roku.

“Naslouchat občanům lze mnoha způsoby, jedním z nich je právě sociologické šetření. To velmi komplexně a zároveň nestranně poukáže na to, jak kohoutovičtí naši městskou část vnímají. Slibujeme si od toho, že tak budeme moci ještě lépe a efektivněji spravovat naši městskou část, ” uvedl starosta Jakub Hruška.

V návaznosti na alokované prostředky v rozpočtu probíhá v současné době tvorba zadání veřejné zakázky na průzkum, ze kterého má vzejít komplexní přehled o vnímání kohoutovických občanů. Přesně po dvaceti letech tak Kohoutovice opět vejdou do rozsáhlé diskuse s občany o tom, co je zajímá a co chtějí. Jednou z cest, které se nyní ukazují, je zapojení mimo dotazníkových šetření i online dotazníky a dotazníky v rámci radničního periodika. „Prověřujeme všechny vhodné cesty, jak co nejefektivněji sbírat odpovědi. Nechceme, aby to byla jen obyčejná anketa, ale aby se jednalo o sociologické šetření na základě vědeckých metod,“ informuje Hruška.

„Naposledy se radnice ptala na názory občanů v takovém měřítku před dvaceti lety, což je už skutečně dlouhá doba. Budeme velmi rádi, když se do realizace výzkumu zapojí co nejvíce kohoutovických občanů, kteří nám tak pomohou získat potřebné informace o tom, co nám v Kohoutovicích chybí, co je potřeba zlepšit, nebo naopak, v čem i nadále pokračovat,“ dodává Hruška.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...