Brněnský Re-shop se stane skutečností

Na jaře roku 2019 první hackathon, který uspořádal náš náměstek primátorky Petr Hladík. Tématem hackathonu byla práce s odpady. Této akce se mohl zúčastnit úplně kdokoliv. Na základě návrhů účastníků a následné efektivní práce ve skupinách pak vznikaly skvělé nápady pro Brno!

Vítězným projektem prvního hackathonu je Re-shop! Jedná se o centrum, které by mělo sloužit k odevzdání nepotřebných věcí, jejich opravě, třídění, kreativnímu využití těchto věcí nebo následnému prodeji. Bude zde také probíhat osvěta široké veřejnosti, škol nebo firem. 

S nápadem přišla Marie Kudlíková, která tehdy svůj vítězný projekt popsala následujícím způsobem: Název Re-shop není úplně přesný, proto ho zatím doplňujeme podtitulem „Poklady s příběhem“. V podstatě se jedná o celé obchodní centrum. Velký bonus oproti již existujícím aktivitám vidíme ve sjednocení činností na jednom místě a v kapacitě. Chtěli bychom, aby Re-shop spolupracoval s firmami, využíval jejich znovu použitelný „odpad“, nebo se školami a divadly, kterým by mohl nabízet různé věci k opětovnému využití. Chceme zavést nové způsoby nakupování s cílem být šetrnější k životnímu prostředí. Podobný je projekt Retuna, který již 9 let úspěšně funguje ve Švédsku.“

Od té doby utekla dlouhá doba a několikrát jsme narazili a museli začínat od začátku. Nyní ale Rada města Brna schválila vytvoření Re-use centra v rámci nové plánované výstavby družstevních bytů na Francouzské. V rámci RE-Use centra vznikne i Re-shop. Jeho součástí bude obchodní centrum, vzdělávací centrum a komunitní centrum. V České republice se jedná o  ojedinělý projekt! 

Brno jako první město v Česku začalo v roce 2016 skrze projekt ReUse systematicky předcházet vzniku odpadu a dávat věcem druhý život. Za tu dobu se podařilo zachránit 125 tun knih, 50 tun porcelánu, 12 tun skla, 350 m3 nábytku a 1400 m3 vybavení domácností.

Nic není odpad a v Brně to víme, jsme rádi, že můžeme být inspirací pro ostatní města, a to nejen u nás.

Další články