Brno opět otevírá svá ReUse centra

Zdroj: sako.cz

Po půlroční přestávce se dnes otevřou centra ReUse, kam lidé mohou odevzdávat nepotřebné věci z domácností. Jejich provoz byl přerušen v říjnu 2020. Spolu s nimi začala vybraná sběrná střediska odpadů opět přijímat nábytek, který je rámci projektu ReNAb nabízen sociálně slabším rodinám.

Projekty ReUse i ReNab byly pozastaveny na začátku října minulého roku, hned po vyhlášení nouzového stavu. Jsem proto rád, že po tak dlouhé době opět mohou plnit svoji funkci, to znamená především předcházet vzniku odpadu, ale také posílit výsadbu zeleně v Brně a zlepšovat dostupnost bydlení. Brno jako první město v Česku začalo v roce 2016 skrze projekt ReUse systematicky předcházet vzniku odpadu a dávat věcem druhý život. Za tu dobu se podařilo zachránit 125 tun knih, 50 tun porcelánu, 12 tun skla, 350 m3 nábytku a 1400 m3 vybavení domácností,“ zdůraznil první náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl, že díky ReUse projektům Brno předchází vzniku odpadu už pět let, což snižuje náklady na odstraňování odpadů, generuje pracovní místa a přispívá k ochraně životního prostředí.

„I přes restriktivní omezení v průběhu minulého roku se nám v rámci projektu ReUse podařilo získat bezmála 100 tisíc korun, celkově od začátku sbírky pak už více jak 700 tisíc korun, za něž mohlo město osadit květinové záhony, nakoupit osivo a zakládat květnaté louky“ zdůraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. V omezené formě probíhal v roce 2020 i projekt nábytkové banky ReNab. „V Brně je nábytková banka zavedenou formou pomoci sociálně slabším a potřebným rodinám. Za loňský rok jsme přijali 52 kusů nábytku, který našel uplatnění v 11 rodinách. Největší poptávka byla po kuchyňském nábytku, stolech a židlích. Celkově mohlo město díky projektu rozdat nábytek již do 150 rodin,“ uvedl Filip Leder.

Na ReUse centrech je možné odevzdat funkční zařízení a vybavení domácností, jako například kuchyňské nádobí, obrazy, vázy, dekorace, CD, knihy, časopisy, ale i hračky a sportovní vybavení, které se následně za symbolickou cenu nabízí dalším zájemcům. Veškery výtěžek putuje na veřejnou sbírku, podporující výsadbu a údržbu květinových záhonků ve městě. 

V projektu ReNab lze odložit použitelný nábytek, který je následně prostřednictvím Odboru sociální péče magistrátu města Brna předáván sociálně potřebným občanům.

ReUse a ReNab centra jsou v Brně na šesti vybraných sběrných střediscích odpadu (Dusíkova, Hapalova, Jana Svobody, Okružní, Ukrajinská a Veveří).

Další články