ZALEJTE SVŮJ STROM

I když byl letošní červen relativně deštivější než loni, stále více si uvědomujeme, že s vodou se budeme muset naučit do budoucna lépe hospodařit. Všichni vidíme, že trávě se nyní daří víc než dobře, pokud bychom ale kopli hlouběji do země, zjistíme, že je stále vyprahlá a chybí jí voda. Na jaře jsme vykáceli mnoho uschlých stromů a obáváme se, že jich ještě přibude. Na radnici nás oslovil pan Michal Polanský za tým zalejme.cz, který vymysleli aplikaci pro kontrolu zalévaných stromů ve městě Brně. Rada Brna-sever odsouhlasila zpřístupnění dat o stromech, které máme ve své péči. Zbylé stromy na našem území, o něž se stará Veřejná zeleň města Brna, již zpřístupněny v této aplikaci jsou. Každý dobrovolník má díky této aplikaci možnost zjistit, zda strom, o který chce pečovat, již nedostává pravidelnou vláhu od někoho jiného a případně se tak i může starat o jiný. Jak zmiňuje pak Polanský níže, cílem není naplnit nádobu čistou vodou z kohoutku, ale spíše nasbírat vodu, např. z oplachování ovoce či zeleniny (bez čisticích prostředků) a tu pak využít na zalévání stromů. Na odboru životního prostředí máme vytipováno zhruba 100 mladých stromů, které v případě sucha dostávají pravidelnou zálivku cca 50 l vody na strom. Není ale v našich silách takto zalévat všechny stromy. Proto jsme rádi za tuto iniciativu, která chce zapojit i vás, občany do péče o veřejnou zeleň.

Marie Kselíková
radní pro životní prostředí městské části Brno-sever

Další články