Oprava největšího vnitrobloku v Brně je u konce. Přibyla zeleň i parkovací místa.

Filip Leder pro Žabovřeský zpravodaj: 

Dnešní úvodník si dovolím věnovat svým sousedům, obyvatelům vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská, mimochodem jednoho z nejrozsáhlejších vnitrobloků moravské metropole. Když jsme se zde před rokem a něco sešli na veřejném setkání společně se zástupci investora, projektanta a zhotovitele stavby, zdálo se nám, že je ještě dlouhá cesta k cíli, a přesto – dnes před námi stojí citlivě revitalizovaný a občanskou vybaveností doplněný prostor. Ke zpracování projektu na úpravu vnitrobloku, patřícího mezi nejvýznamnější reprezentanty brněnské sorely, byl vyzván architektonicko-projekční ateliér IKA Brno, s.r.o. Ten ve spolupráci se zahradní architektkou Evou Wagnerovou připravil projekt, jehož celkové náklady dosáhly výše 46 milionů korun. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny z rozpočtu města, což je zcela ojedinělý model financování takto rozsáhlé stavební rekonstrukce nejen v Žabovřeskách, ale v celém Brně. Investorem stavby byla akciová společnost Brněnské komunikace a.s. a zhotovitelem stavby pak společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

VÍCE ZELENĚ A NOVÉ LAVIČKY.

Rekonstrukce takového rozsahu (její součástí nebyly jen povrchové opravy, revitalizovat bylo třeba též infrastrukturu pod povrchem) vyžadovala detailní přípravu. Dlužno říci, že právě kvalitní připravenost projektu z minulého funkčního období vedla k úspěšnému získání finančních zdrojů. S přípravou rekonstrukce jsme začali v závěru roku 2014. Samotná stavba trvala rok, což při objemu prací a složitosti celého území je doba poměrně krátká. Myslím, že obyvatelé vnitrobloku mi dají za pravdu, že prostor pro zkrácení termínu nebyl téměř žádný. Zhotovitelská firma pracovala velmi intenzivně, a to včetně sobot. V rámci úprav byla řešena komplexní oprava plochy vnitrobloku, doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací spolu s rozšířením parkovacích míst. Dále pak proběhla výměna veřejného osvětlení, které bude po předání díla doplněno o technologii regulující jeho intenzitu. Nesmím rovněž opomenout přeložení vedení elektrického napětí a také parkové úpravy.

Na plochu vnitrobloku zasadíme celkem 64 stromů, 92 keřů a 101 rostlin. Výsadba zeleně probíhá ve dvou cyklech, a to vždy na podzim, abychom dosáhli co nejlepšího zakořenění a uchycení nově vysazených rostlin. První výsadba je tak úspěšně za námi a na podzim tohoto roku dojde k vysazení zbývající části zeleně a rostlin. Pro dokreslení – v rámci revitalizace území bylo odstraněno 15 náletových dřevin a 1 keřová skupina invazního netvařce křovitého. V rámci rekonstrukce se nezapomnělo ani na herní a odpočinkové zóny, včetně osazení exteriérového mobiliáře, který obsahuje mimo klasických laviček a odpadkových košů např. i pítka, hřiště na pétanque či šachové stolky. Oproti původnímu projektu navíc došlo ještě k několika dílčím úpravám, například k vybudování nájezdových bezbariérových ramp.

BEZ TRPĚLIVOSTI A EMPATIE BY TO NEŠLO.

Původní povrchy chodníků i vozovek, nevyhovující zeleň, občanská vybavenost včetně odpočinkových zón i osvětlení, to vše muselo být vyměněno za plného občanského provozu. Je nabíledni, že bez vzájemného respektu mezi obyvateli vnitrobloku a stavebníky by to nešlo tak rychle a hladce. Vzpomínám si, že na počátku rekonstrukce jsem na stránkách Zpravodaje prosil o trpělivost. Nyní mohu poděkovat jak stavbařům ze SWIETELSKY stavební s.r.o., tak i Brněnským komunikacím a.s., ale hlavně Vám, lidem z vnitrobloku – zvládli jste to skvěle! Děkuji všem!

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky, FB nebo naši smart aplikaci Mobilní rozhlas, kde se o připravovaném programu dozvíte víc. Skutečně moc se těším na setkání s Vámi všemi!

Filip Leder, I. místostarosta

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...