CHCI ČISTOU LÍŠEŇ!!! POMŮŽETE MI?

Většina z  nás na počátku koronavirové krize raději trávila čas ve svých domovech, na zahradách či odjela na chalupu v obavě o své zdraví. Najednou jsme měli více volného času a někteří z nás začali uklízet. Město Brno bylo nuceno kvůli nařízení Vlády ČR uzavřít všechny sběrné dvory včetně dvou líšeňských na (ul. Faimonova a na ul. Líšeňské). Kam, ale s  objemným odpadem, když jsou sběrné dvory zavřené?

Rozumný člověk si v té chvíli řekne: trčelo to tady tak dlouho, tak chvíli počkáme a pak to odvezeme. Ale ne všichni takto uvažovali. Někteří občané začali odpad ze svých zahrad, chalup a domů vyvážet na meze a pole. Najednou jste během procházky narazili na ledničku, pračku, pneumatiky, suť, nábytek a další odpad. Ve staré Líšni jsem narazil také na dvě velké skládky. Jednu ze skládek jsem našel u přejezdu na ulici Drčkové.

Když jsem skládku uviděl musel jsem si promnout oči, neboť jsem nevěřil co vidím. Byly zde obrovské hromady různého odpadu. Spousta nábytku, pneumatiky, staré železo, textil, dokonce i maringotka. Byla to obrovská skládka, kterou jsem v životě neviděl. Druhou skládku jsem našel v  zahrádkářské kolonii při ulici Zaoralové. I zde byl různý nábytek, textil, pneumatiky, palety či stará kola. Na pohozený odpad a skládky jsem líšeňskou radnici i město Brno několikrát upozornil. Některé především drobné věci městská část uklidila, ale dvě zmiňované skládky zůstaly.

Protože chci čistou Líšeň a otázka životního prostředí mi není lhostejná, dal jsem dohromady tým lidí a společně jsme uklidili skládku v zahrádkářské oblasti při ulici Zaoralové. Za jedno odpoledne jsme mez vyčistili. To mě nabylo energií něco pro Líšeň v  tomto směru udělat, neboť je zde spousta míst, které potřebují vyčistit od nepořádku.

Oslovil jsem tedy líšeňské organizace (Orel Líšeň, Skauty, Kamzíky) a společně jsme naplánovali velký úklid Líšně, který se uskuteční v sobotu 19. září 2020. Sraz pro všechny účastníky bude v 8.30 v sále líšeňské radnice, Jírova 2. Zde se rozdělíme do skupinek, rozdáme instrukce, úklidový materiál (pytle a rukavice) a půjdeme úklízet Líšeň. Společně uklidíme Mariánské údolí, Hády, Rokli, okolí silnic a obchodních center. Pokud máte chuť nám v tomto snažení pomoct a udělat něco pro Líšeň a přírodu přihlaste se na chaloupka.ch@email.cz (předmět: Úklid) nebo na tel. 775 423 356 do 16. září 2020.

Na všechny účastníky se těšíme.

Michal Chaloupka, občan Líšně

Další články