V Líšni se pořád něco děje

Stále žijeme v době, která není příhodná k osobnímu setkání a sdružování. V Líšni se však stále snažíme se spolky a aktivními občany něco dělat. Podívejte se na malý report z akcí, které se uskutečnily nebo nás ještě čekají.

Křížová cesta na Kostelíčku

Již více než dvě desítky let se koná na Velký pátek v deset hodin na Kostelíčku křížová cesta, které se účastní přes 200 lidí. Minulý rok jsme bohužel museli tuto tradici kvůli covidu přerušit. Letos jsme tradiční průvod opět dělat nemohli, tak nás napadlo udělat křížovou cestu trochu netradičně. Připravili jsme texty křížové cesty pro děti i dospělé, které jsme rozvěsili na stromy v okolí Kostelíčku. Tato křížová cesta zaznamenala velký úspěch. Přišlo si ji projít velké množství Líšňáků i přespolních. Vzhledem k velkému zájmu jsme se rozhodli křížovou cestu ponechat na stromech až do poloviny května.

Velikonoční řehtání

Tradice velikonočního řehtání v Líšni sahá až do období první republiky, kdy chlapci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu chodili s řehtačkami a klapačkami a nahrazovali zvony, které odlétly do Říma. Tato tradice však po válce zanikla a podařilo se ji obnovit až letos. Na Velký pátek a Bílou sobotu jsme za přísných hygienických podmínek se skupinkou ministrantů chodili po ulicích Líšně a oznamovali ranní a večerní klekání a též i poledne. Věřím, že tato obnovená tradice nezapadne a v příštích letech se ji bude moci zúčastnit široká líšeňská veřejnost.

Po stopách božích muk

Kolikrát chodíme po naší obci, aniž se všimneme kříže, který stojí v poli nebo v blízkosti silnice. Tyto kříže jsou odkazem našich předků, kteří je nechali zbudovat. Rozhodli jsme se proto „boží muka“ přiblížit dětem z líšeňské farnosti formou hry. U každého kříže byla nádoba se zápisníkem, do kterého se děti zapsaly. Na děti, které objevily všech 14 vybraných křížů, bylo jich celkem 28 z 69 účastníků, čekala odměna v podobě balíčku se sladkostmi. „Cílem bylo děti vyhnat od počítačů do přírody, aby se rozhlédly po obci, ve které žijí, protože často přehlížíme tuto krásnou architekturu“, říká spoluautorka hry.

Kaplička v soutěži

Kaplička v Mariánském údolí se zúčastnila soutěže o Nejlépe opravenou památku JMK v roce 2020. Soutěžilo se v několika kategoriích a konkurence byla velká, ba obrovská. Od opravených kostelů a zámků, přes kapličky a fresky až po drobné boží muky. Ve své kategorii obsadila kaplička na Ondráčkově ulici se ziskem 323 hlasů 3. místo. Bohužel však finanční odměnu dostávají pouze první dvě místa. O to víc to mrzí, protože rozdíl mezi druhým a třetím místem byl pouhých 18 hlasů. Díky soutěži se nám však podařilo kapličku zviditelnit, protože hodně Líšňáků neví, že máme dvě kapličky. Teď už to ví nejen Líšňáci, ale celý kraj. Děkujeme všem za zaslaný hlas a vyjádřenou podporu!

Ukliďme Líšeň

Po zimním spánku se příroda postupně probouzí a vydává své odpadové poklady, které zde nechávají či odhazují někteří občané. Společně s líšeňskými Orli, Skauty a Kamzíky jsme připravili akci Ukliďme Líšeň. Úklid bude probíhat v sobotu 15. května 2021. Sraz pro účastníky je v 8.30 před líšeňskou radnicí, kde účastníci dostanou úklidový materiál, drobné občerstvení a instrukce. Poté se přesunou na určené lokality, kde budou uklízet. Přijďte nám pomoci uklidit Líšeň!
Přihlašujte se nejpozději do 10. května 2021 na email: chaloupka.ch@email.cz

Michal Chaloupka

Lucie Kopcová- autorka fotografie

Odkaz na Ukliďme Líšeň

Další články