Brněnské školství se těší velké podpoře

Říká se, že peněz není nikdy dost. Musím potvrdit, že ve školství to platí dvakrát tolik. V posledních letech nám v Brně jako jedné z mála obcí v České republice roste porodnost. To je perfektní zpráva, musíme ale také počítat s tím, že pro tolik dětí musíme mít dostatečné prostory, které navíc budou dostatečně kvalitní.

Pasportizace školských budov

Proto jsme si nechali jako město zpracovat v roce 2016 tzv. pasportizaci školských zařízení. To znamená, že jsme nechali odborně posoudit stav všech základních a mateřských škol, školních jídelen a ostatních školských budov. Z této analýzy byly vyčíslené nutné opravy školských budov ve výši 1,4 miliardy korun. Na to jsme se rozhodli reagovat navýšením finančních prostředků do rekonstrukcí škol, abychom se pokusili naše školy opravit co nejdříve. V roce 2013 šlo na opravy škol 70 milionů korun, výrazné navýšení se podařilo v roce 2015 na 150 milionů korun, v roce 2016 jsme se už pohybovali kolem 170 milionů korun a v posledních letech se pohybujeme kolem 200 milionů korun.
Tuto částku máme naplánovanou i na rok 2019. Nutno zdůraznit, že se jedná o peníze města. Na rekonstrukce škol pak putují i nemalé finance z evropských fondů. Pokud tento nastolený trend dodržíme, mohli bychom za 5 let říct, že všechny brněnské školské budovy jsou moderní a opravené.
Velký podíl na této zásluze má také můj kolega radní pro školství a sport Jaroslav Suchý, který aktivně bojuje za každou další korunu do této oblasti.

Významné investice

Za tři roky, co do rekonstrukcí škol investujeme tolik finančních prostředků, se uskutečnily opravy již na více než stovce budov. K nejvýznamnějším opravám loňského roku patří rekonstrukce objektu MŠ Kamenná v městské části Brno-střed za 20 milionů korun a rekonstrukce varny, topení a rozvodů v MŠ Slavíčkova za deset milionů korun.

V letošním roce se k největším investicím řadí oprava střechy na ZŠ Jana Babáka v Žabovřeskách, vybudování větracího systému s rekuperací na ZŠ Svážná v Novém Lískovci nebo rekonstrukce kuchyní v mateřských školách Šrámkova a Brechtova v městské části Brno-sever. Významnou investicí je také plánované vybudování multifunkčního hřiště při MŠ Kamechy II nebo rekonstrukce školních bazénů, konkrétně v Bohunicích na ZŠ Arménská a ve Starém Lískovci na ZŠ Labská.

Kromě rekonstrukcí jsme také v loňském roce uvolnili 60 milionů na výstavbu dvou nových tělocvičen při ZŠ Sirotkova v Žabovřeskách.

Podporujeme technické vzdělávání a rozvíjíme talenty

Rekonstrukce budov však nejsou jedinou věcí, kterou v rámci podpory brněnského školství z úrovně města děláme. Našim cílem je podporovat v dětech jejich talenty již v raném věku. Zároveň v nich chceme probouzet zvídavost, praktické dovednosti a také kladný vztah k sportu. Proto v tomto roce dáváme více než 2 miliony korun na zajištění základního plaveckého výcviku. Pokračujeme také v podpoře technického vzdělávání v mateřských školách. Pro základní školy chystáme pojízdnou laboratoř tzv. FAB LAB, ve kterém si mohou studenti vyzkoušet různé praktické činnosti ale i moderní technologie jako je třeba 3D tiskárna. Dalším projektem, který jako město podporujeme je vědecké výukové centrum BIOSKOP. Brno je městem vědy a techniky, a to ve všech věkových kategoriích. Finanční prostředky poputují v tomto roce také na kurzy etické výchovy na základních školách, podporu vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu nebo na přípravu dietních jídel pro děti, které mají lékařem stanovenou bezlepkovou, bezlaktózovou nebo jinou dietu.

Váš

Petr Hladík

 

Další články