Odborníci označili brněnskou strategii bydlení za nejlepší lék na bytovou krizi

Při tvorbě strategie bydlení jsem chtěl, aby se jednalo o materiál, který k bytové problematice bude přistupovat komplexně a s dlouhodobým přesahem. Jednoduše řečeno, aby na něm byla široká shoda a zároveň dokázal řešit skutečné problémy lidí. Ano, to vůbec nebyl lehký úkol. Strategii jsme vytvářeli několik měsíců a nebudu zastírat, že jsem se výrazně inspiroval v zahraničí, především pak ve Vídni.

Nová strategie je nastavena tak, aby bydlení v Brně bylo dostupné pro co nejširší okruh lidí. Dále také, aby město motivovalo mladé lidi a zároveň dokázalo zajistit důstojnost těm starším, aby zde bylo dostupné bydlení pro profese, které jsou pro společnost nezbytné a také pro lidi, kteří si nedokážou pomoci sami.

Nyní se vám pokusím nastínit, jakým způsobem toho město Brno dosáhne.

Mladým musíme pomoct do začátků

Pro mladého člověka, který se tu narodil nebo přijel z úplně jiného konce republiky, dokončil školu a chce tady zůstat, protože Brno je boží, bude mít město dostatek startovacích bytů. Takové byty už Brno má, ale je jich zatím málo. Cílem strategie je tento počet bytů výrazně navýšit tak, aby ideálně každý, kdo po škole bude chtít zodpovědně založit rodinu nebo se k tomu výrazně přiblížit, dosáhl na bydlení. Každý si asi pamatujeme, jak těžké je postavit se po škole na vlastní nohy. Startovací byty se lidem pronajímají za snížené nájemné po dobu čtyř let, aby si mladí dokázali našetřit takovou částku, která jim pomůže získat hypotéční úvěr na vlastní bydlení.

Co když na tu hypotéku ale nedosáhnou? To se může stát poměrně lehce díky přísným podmínkám bank. Pro takové lidi jsme rozjeli systém družstevního bydlení. Do družstva vstupují lidé v páru a mohou se svým vkladem a pravidelnými splátkami podílet na výstavbě bytového družstevního domu.

Senioři si zaslouží důstojné bydlení

Musíme taky myslet na ty, kteří celý život pracovali, platili daně a kterým vděčíme za to, že je Brno takové, jaké je. A to jsou senioři. Pro ně stavíme také bydlení za zvýhodněné nájemné. Důležité je, aby bylo bezbariérové a s možností dostupné pečovatelské služby. Hlavní naší vizí ale je, aby senioři zůstávali ve svém domácím prostředí co nejdéle, proto je nutné ruku v ruce s výstavbou těchto bytů zařídit celotýdenní provoz terénní pečovatelské služby, která v případě nutnosti se postará o seniora v jeho domácím prostředí. Stěhování do nového prostředí by vždycky měla být až ta druhá možnost.

Musíme se postarat o ty, kteří nemohou sami

Zároveň tu máme i další soubor bytů pro ty, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení, pro ty tu jsou nájemní byty. Každý, kdo má hendikep nebo jiný problém. Může jít o rodinu, jejichž dítě je třeba na vozíku a jeden z rodičů musí zůstat doma. Nebo to jsou rodiny, které mají nízký příjem, často to jsou samoživitelky s dětmi. Tyto byty jsou pronajímány za zvýhodněné nájemné. Připravujeme i sdílené bydlení pro lidi, jejichž profese je pro společnost nezbytná – typicky se jedná o zdravotní sestry.

Důležitá je nová výstavba

Celá strategie bydlení závisí do velké míry i na schopnosti rekonstruovat stávající byty a masověji stavět byty nové. Důležité proto je, aby rozvojové lokality byly na tuto výstavbu připraveny a aby se také začaly rozvíjet chátrající oblasti opuštěných továren a skladů – tzv. brownfieldy. Tento požadavek je proto ve strategii také zanesen.

Šance pro Brno

Jsem moc rád, že se strategii podařilo vytvořit na základě kombinace požadavků Brňanů a odborných názorů expertů na rozvoj města. Strategii bydlení nakonec schválilo Zastupitelstvo města Brna jednohlasně, což je pro budoucnost tohoto města velmi dobrá zpráva. Znamená to, že ať už bude u moci kdokoliv, tak se této strategie bude držet. Což můžeme vidět i nyní po volbách, kdy oblast bydlení byla svěřena jiné politické straně. Ta ale pokračuje v duchu strategie, připravuje družstevní bydlení, staví domy pro seniory, vypisuje losování o volné startovací byty.

Brněnské strategie si dokonce všimli i nezávislí odborníci a označili ji za nejlepší lék na bytovou krizi, který byl nějakou obcí v České republice přijat. To mi udělalo velkou radost, více si o tom můžete přečíst ZDE nebo ZDE

Strategie bydlení je ZDE

Váš Petr Hladík

 

Další články