Do snižování emisí jsme zapojili firmy a příspěvkové organizace

V loňském roce Brno jako jedno z prvních měst vyhlásilo závazek, že sníží své emise o 40 % do roku 2030. Tento cíl je reálný, přijali jsme k jeho dosažení akční plán. Ale pokud se to má podařit a aby to opravdu mělo smysl, musíme zapojit i soukromé firmy a terciární sektor.

Proto jsme přišli s memorandem o spolupráci mezi městem Brnem a soukromými subjekty na snaze snižovat emise CO2. Podařilo se nám zapojit brněnské firmy a významné instituce do péče o životní prostředí. Tenhle nápad vznikl na mé první schůzce se zástupci studentského hnutí Fridays For Future.

Poté to stálo hodně práce, ale nakonec jsme koncem února slavnostně na Festivalu architektury podepsali memorandum s 29 významnými subjekty působícími v Brně.

Do naší snahy se konkrétně zapojily Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Masarykova univerzita, Ctp Invest, Thermo Fisher Scientific CZ, Kancelář veřejného ochránce práv, EGÚ Brno, a. s., Vysoké učení technické v Brně, Nová Mosilana a. s., ASTRA MOTOR, Mendelova univerzita v Brně, AREAL SLATINA a.s., AVRIOINVEST, a. s., Trikaya Project Management a. s., IKEA, Technické sítě Brno, ŠUMAVSKÁ tower, Agrie Office s. r. o., STAREZ-SPORT, a.s, Avion Shopping Park Brno, SAKO Brno, Teplárny Brno, JIC – podnikání dává smysl, TESCAN ORSAY HOLDING, a. s., Veletrhy Brno, Y Soft, Regionální Hospodářská Komora Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, Lesy města Brna, a.s.

Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme, a proto jsem rád, že všechny tyto subjekty svým podpisem k memorandu dávají jasně najevo, že jim není jedno v jakém stavu předáme Zemi našim dětem a vnoučatům. Přistupující organizace zapracují závazky plynoucí z memoranda do svého běžného chodu a působení. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže, dbát na principy cirkulární ekonomie.

Firmy, které se rozhodly připojit ke snaze města snižovat emise, podpoříme. Konkrétně město nabízí technickou, propagační, konzultační nebo i finanční pomoc skrze vhodné dotační tituly. Společnosti také podle míry zapojení obdrží od města certifikáty.

Také se nám podařilo nakoupit energii z obnovitelných zdrojů pro městskou příspěvkovou organizaci Veřejná zeleň města Brna. Jednalo se o první nákup tohoto druhu energie pro městskou organizaci, jelikož jsme však výrazně ušetřili, plánujeme v těchto nákupech pokračovat i nadále.

Skvělým úspěchem pak bylo získání certifikátu za snižování energetické náročnosti městských budov. Po pěti letech soustavné práce, pravidelných optimalizací a rovněž díky vynaloženým investicím, dosáhlo město Brno na úspěšnou certifikaci podle energetické normy. Certifikace se vztahuje k budovám Magistrátu a je první fází vedoucí k zavádění této energetické normy na veškerý nemovitý majetek ve vlastnictví města Brna. Toto ocenění by příslušnou nezávislou autoritou nebylo uděleno, nebýt výrazného snížení energetické náročnosti sledovaných budov, které má přímý dopad na snižování produkce oxidu uhličitého na území našeho města.

 

Další články