Brno vytvořilo Údolí vzpomínek a pietní místo pro andělské děti

Klasické metody pohřbívání v Brně v letošním roce doplnila novinka. Od jara příštího roku bude možné na hřbitově v Líšni pochovat své blízké pod kořeny stromů či do květinového záhonu. Dosavadní louka v areálu hřbitova se brzy začne měnit v prostor osázený stromy a květinami, pod nichž bude možné pohřbívat zemřelé.

Vstupu na hřbitov nově dominuje kamenný Strom života, kde je možné zapálit svíčku za zemřelé. Za ním jsou do pravidelného tvaru vysazené duby, javory, platany, kaštany a také trvalky. Vzniklo zde zhruba 200 hrobových míst v záhonech. Jméno pohřbeného bude možné uvést na cedulce zavěšené na strom nebo zapíchnuté ke květinám.

Údolí vzpomínek bude mít trochu jiný provozní řád. Rádi bychom, aby sem lidé nenosili třeba plastové květiny a dekorace a aby bylo místo do maximální možné míry bezodpadové. Podmínkou pro pohřbení v údolí vzpomínek bude také uložení popela do biologicky rozložitelné urny, např. ze dřeva či papíru. O místo nebudou pečovat klasicky blízcí pohřbených jako je tomu u klasických hrobů, ale starat se o něj bude Správa hřbitovů města Brna.

S velmi těžkou životní situací se setkávají rodiče, jimž zemřelo dosud nenarozené dítě. Psychická zátěž je také umocněna skutečností, že rodiny nemají možnost důstojně uctít památku tohoto andělského dítěte či pochovat jeho ostatky. 

Pochování dětí v jakémkoliv stádiu vývoje je v České republice možné od roku 2017, proto bylo velmi důležité vybudování pietního místa. Pomníků, kde by rodiče mohli vzpomenout na své předčasně zesnulé děti, není v České republice mnoho – mají je například v Třeboni nebo v Třinci-Lyžbicích. Jsem přesvědčen, že bylo naší povinností dát lidem, kteří touto těžkou životní zkouškou prošli, k dispozici vhodné místo pro pietu i v Brně. Proto v letošním roce Brno, jako jedno z mála měst v České republice, přináší útěchu v podobě nově zřízeného pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti na Ústředním hřbitově.

Vznik tohoto pietního místa byl reakcí na náměty rodin i neziskových organizací, které rodičům pomáhají zvládnout toto složité období. Projektem a samotnou realizací jsme se zabývali rok. Pietní místo jsme otevřeli 3. prosince, symbolicky jen pár dní před Světovým dnem nenarozených dětí. Nevzniklo tu pouze místo pro tiché vzpomínky, ale také pohřebiště. Od následujícího jara bude možné využít sousedící plochu jako rozptylovou loučku. Bude zde také určen prostor pro uložení ostatků nenarozených a zesnulých dětí. Pohřbeny tu budou moci být také všechny zesnulé děti, kteří si rodiče po samovolném potratu z brněnských nemocnic nepřevezmou.

Dominantou pietního místa u skupiny hrobů H5 se stal kříž, který vyrobil kameník na základě návrhu městské příspěvkové organizace Správa hřbitovů města Brna. 

Další články