Každý rok na opravy škol stovky milionů, v Brně vznikají odborné třídy i nové školky

Rok 2020 byl bohatý na opravy brněnských škol. Mnoho z nich prošlo stavebními prázdninami, některé využily k rekonstrukcím dobu, kdy žáci nemohli chodit do školy z důvodu epidemiologických opatření. Výsledkem tohoto roku je tak vznik mnoha nových příjemných prostorů v našich školách, které žákům zpříjemní výuku – ať už jde o nové třídy nebo okna.

V Brně zřizujeme celkem 66 základních a 137 mateřských škol. Jsem rád, že se pro ně v rozpočtu na rok 2020 podařilo prosadit 200 milionů korun, další desítky milionů korun se navíc úspěšně čerpaly z dotací. Nejčastěji tyto peníze ředitelé škol využili na vybudování tříd, zateplení nebo nová okna. Rekonstrukcí také zvyšují kapacitu budov.

Významné finanční prostředky šly například na výstavbu nové mateřské školy Kamechy, kde to bylo letos 10 milionů a v příštím roce se očekává od města příspěvek dalších 15 milionů. Podobně jsme letos přispěli na rozšíření mateřské školy Bzenecká nebo základní školy Jana Broskvy, kde vzniklo pět odborných tříd pro jazyky, IT, přírodovědu, fyziku, chemii a matematiku. Podobně vznikly odborné třídy i v ZŠ a MŠ Pastviny. Zde je nově i výtah pro bezbariérový přístup do budovy, podobně jako v ZŠ Vedlejší.

Jednou z největších akcí byla v roce 2020 rekonstrukce základní školy Horníkova. Na tu byla potřeba stejná částka, jakou jsme v Brně uvolnily pro všechny školy. Naštěstí se zapojila i městská část a podařilo se nám také získat dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rozsah oprav tu byl na brněnské poměry nebývalý. Je zde nová střecha, tepelné rozvody, elektroinstalace, toalety. Vyměněna byla také všechna okna v objektu školy. Jedná se také o největší školu v Brně, kde byla provedena rekuperace větrání. To znamená, že je zde zajištěn stále čerstvý vzduch bez zbytečných tepelných ztrát.

Za zmínku stojí i proměna MŠ Kamenné, kterou investovalo Brno-střed. Budova školky byla prakticky svržena k zemi kromě obvodových zdí a znovu vystavěna. Místnosti tu byly vlhké a tmavé, nyní směřují do prosluněné zahrady.

Těší mě, že se daří spolupráce jak se školami, tak i s jednotlivými radnicemi. Společně se snažíme hlavně zvyšovat kapacity škol a budovat kvalitní prostory pro výuku budoucích generací. Letošní rok byl v tomto ohledu úspěšný. Přál bych si, aby děti mohly nové prostory využívat už v příštím pololetí naplno.

Další články