Brno má více dětí, zvětšuje a staví nové školy a školky

Odborné učebny, zateplení nebo přístavby. Loňský rok byl na opravy brněnských škol opravdu bohatý. Zatímco probíhá distanční výuka, mnohé školy procházejí stavebními prázdninami, vznikaly a vznikají v nich příjemnější prostory pro děti i pedagogický sbor.

Významné finanční prostředky putovaly na výstavbu nové mateřské školy Kamechy v Žebětíně, z rozpočtu města Brna bude hrazeno 25 milionů korun. Školka by se měla otevřít letos, stejně jako dvě nové třídy MŠ Michalova v Líšni. Byla dokončena rekonstrukce MŠ Laštůvkova v Bystrci a v roce 2022 má proběhnout rekonstrukce mateřské školy v Židenicích.

Podařilo se rozšířit ZŠ Jana Broskvy. Zde vzniklo pět odborných učeben – učebna pro výuku cizích jazyků, IT, přírodovědu, fyziku, chemii a matematiku. Podobně vznikly odborné učebny i na ZŠ a MŠ Pastviny. Byl zde vybudován i výtah pro bezbariérový přístup do budovy. Nového výtahu se dočkali i na ZŠ Vedlejší.

Rozsah oprav byl na brněnské poměry nebývalý na ZŠ Horníkova. Je zde nová střecha, tepelné rozvody, elektroinstalace, toalety. Vyměněna byla všechna okna v objektu školy. Jedná se o největší školu v Brně, kde byla provedena rekuperace větrání. To znamená, že je zde zajištěn stále čerstvý vzduch bez zbytečných tepelných ztrát. 

K nepoznání se změnila i MŠ Kamenná. Budova školky byla prakticky stržena k zemi, zůstaly jen obvodové zdi.  Místo dřívějších tmavých a vlhkých místností směřují okna po rekonstrukci do prosluněné zahrady.

Celkem 65 základních a 137 mateřských škol zřizuje město Brno, vyhrazuje pro ně každý rok zhruba 200 milionů na nutné opravy, další desítky milionů se čerpají z dotací.

Jaroslav Suchý
radní pro školství a sport

Další články