Energie šetrná k životnímu prostředí

Výroba energie tím nejšetrnějším možným způsobem je pro nás zásadní. Chceme žít v době, kdy vše najde smysluplné využití. Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout spolupráci s vedením města, konkrétně s panem náměstkem Hladíkem, který má životní prostředí na starost. Společně se nám daří modernizovat technologie a přicházet s podporou ekologicky udržitelných způsobů výroby.

Rozhodli jsme se změnit dosavadní způsob nakládání s bioodpadem. Hlavní snahou musí být samotné předcházení vzniku odpadu, proto se pravidelně podílíme na poskytování kompostérů. Brňanům zdarma. Chystáme však zásadní změnu. V průběhu tohoto roku začneme se systematickým svozem bioodpadu. Pořídíme tisícovku hnědých nádob, které umístíme na veřejná prostranství. Z bioodpadu jsme schopni v centrální kompostárně vytvářet kvalitní humus bohatý na živiny, který pak poskytujeme mimo jiné i Veřejné zeleni města Brna.

Pro využití především gastro odpadu, kdy tisíce kilogramů nyní končí v lepším případě v popelnicích na směsný odpad a v horším případě ve splaškové kanalizaci, připravujeme výstavbu velkokapacitní bioplynové stanice, která bude vyrábět plyn pro pohánění našich svozových vozidel a autobusů městské hromadné dopravy. Chceme tak zásadně přispět k ekologizaci vozového parku dopravního podniku a ke snižování emisí CO2.

V oblasti kvality zpracování odpadu jsme zase o kus dál. V loňském roce jsme zprovoznili nový drtič odpadů, který nemá v České republice obdoby, dokáže totiž podrtit až 25 tun odpadu za hodinu. Už nyní stavíme zázemí pro novou automatizovanou dotřiďovací linku s optickými senzory, což nám umožní zvýšit množství vytříděného odpadu. Výrazným posunem bude také vybudování nové spalovenské linky. Městu tato linka přinese okamžitou úsporu emisí oxidu uhličitého ve výši 160 tisíc tun ročně a zásadní navýšení ekologické výroby tepla a elektrické energie.

Novou cestou pro Brno je podpora fotovoltaických a fototermických systémů. Společně s městem, městskými firmami a každým, kdo bude mít zájem, chceme přispět k podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Vytvoříme jakousi virtuální elektrárnu, díky které budeme moci nastavit výkupní ceny zelené energie na takovou úroveň, aby se Brňanům a brněnským firmám vyplatilo umístit na své střechy solární technologie. 

Filip Leder
Předseda představenstva SAKO Brno, a.s.
1. místostarosta městské části Brno – Žabovřesky

 

 

 

 

Další články