Obecní byty pro organizace pomáhající potřebným

Rozšířit funkce obecního bydlení se úspěšně daří v městské části Brno-střed. Kromě obyvatel městské části, kteří v našich bytech žijí, stárnou a vychovávají své děti, jsme nabídli několik desítek bytů a obytných buněk i neziskovým organizacím, podporujícím lidi na okraji společnosti a se specifickými potřebami.

Armáda spásy pomáhá s restartem více než 150 lidem bez domova v tréninkových obytných buňkách. Zde se lidé s dopomocí sociálních pracovníků učí hospodařit s financemi, vyřídit si potřebné dokumenty a najít si práci. Nejpozději po dvou letech jsou připraveni přejít do standardního bydlení, což se úspěšně daří. V rozmezí let 2018–2020 to bylo 42 dospělých osob a 28 doprovázejících dětí.

Společnosti RENADI jsme pronajali dva byty, které slouží jako přechodné ubytování pro osoby vracející se z odvykací léčby závislostí zpět do běžného života. Tento projekt pomáhá klientům překlenout období kritických 3–6 měsíců od léčby. Návrat zpět do stejného prostředí je totiž často překážkou pro abstinenci. Se stejnou klientelou a stejným záměrem ve třech bytech naší městské části pracuje i Kolpingovo dílo.

Kromě těchto neziskových organizací dlouhodobě úspěšně realizujeme projekt sdíleného bydlení Symbios. Zde bydlí mladí dospělí opouštějící dětské domovy se studenty brněnských vysokých škol. Poskytujeme i byty společnosti Práh pro chráněné bydlení klientů s psychiatrickými diagnózami. Díky naší podpoře se do běžného života vrací lidé, kteří to jinak nemají vůbec snadné.

Marie Jílková
radní MČ Brno-střed

Další články