Brno potřebuje náhradní zdroj vody pro případ krizové situace

Město Brno je v současnosti zásobováno pitnou vodu z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z přehrady Vír, která je upravována ve Švařci. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zařadil v letošním roce do krizového plánu kraje využití artéských vod pro případ výpadku zdrojů pitné vody. Je nutné však současné vrty zmapovat, vyčistit a začít je chránit před znečištěním. Lidovci chtějí podpořit také výzkum třetihorních vod na území města Brna. Ke kropení ulic pak chtějí využívat vodu z čistírny odpadních vod, která nyní odtéká do řeky.

„V současnosti město Brno nemá problém se zásobami pitné vody, je ale nutné být připraven na krizovou situaci, která nás může za pár let potkat. Povrchové vody mají často problém se sinicemi a voda se poté musí hodně chemicky upravovat. Zároveň nemůžeme vyloučit, že následující roky nebudou podobně chudé na srážky jako letošní rok, proto musí Brno mít připraven náhradní zdroj vody, ať už pitné nebo užitkové,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Podzemní voda pod Brnem je třetihorního stáří a je artéského charakteru, to znamená, že po navrtání vystupuje voda přirozeným přetlakem ze stometrových hloubek až k terénu.

„Chceme podpořit výzkum třetihorních vod na území města Brna, který upřesní využitelné množství takové vody. Zároveň se chceme zasadit o vyčištění současných vrtů a nadále je chránit před znečištěním. Jedná se o velké přírodní bohatství, které pod Brnem máme a je nutné si ho chránit na případné krizové situace,“ dodal Hladík.

Letošní rok patří k extrémně suchým. Měsíční průměr srážek je zhruba na poloviční hodnotě let předešlých. Proto KDU-ČSL chce pitnou vodou šetřit, a proto zvažuje možnost využití vyčištěných odpadních vod z ČOV pro potřeby města, například pro kropení ulic.

„V současnosti vyčištěné odpadní vody odchází do řeky. Proto chceme ještě náš návrh konzultovat s Povodím Moravy,“ doplnil Hladík.

Aktivitu brněnské KDU-ČSL vítá senátorka Alena Hubáčková, která problematiku klimatických změn, povodní a sucha má jako jedno ze svých hlavních zaměření.

„Podporuji urychlení prací na analýze těchto vodních zdrojů, diskuzi o budoucím využití zdrojů pro veřejné potřeby města a současně zabezpečení ochrany kvality i množství artéských vod,“ uvedla Hubáčková.

Další články