Důstojné stárnutí je pro lidovce prioritou

V Brně je v současnosti 20 procent lidí starších 65 let. KDU-ČSL proto představila svůj program, jehož hlavním cílem je, aby senioři mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Lidovci chtějí zlepšit pečovatelské a odlehčovací služby, rozšířit počet bytů pro seniory se zlevněným nájmem a sdílené bydlení seniorů. Klíčová je pro ně také podpora Senior Busu, seniorských klubů nebo bezbariérovosti ve městě.

„Od roku 2001 vzrostl počet seniorů v Brně o 30 procent. V současnosti tvoří podíl osob 20,2 procenta. V roce 2030 bude tento na 25 procentech. Proto je pro nás péče o seniory a zajištění důstojného stárnutí jednou z klíčových věcí. Chceme se zaměřit na podporu těch věcí, které se osvědčily, ale také chceme zlepšit věci, které nefungují. Seniorům vděčíme za to, v jakém skvělém městě dneska můžeme žít, proto se o ně musí město ve stáří dostatečné a důstojně postarat,“ přiblížil 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Lidovci chtějí rozšířit terénní pečovatelskou službu a odlehčovací služby, aby senioři mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

„Chceme zajistit skutečnou pomoc pro ty, kteří se již o sebe sami nemohou postarat, ale přitom mohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Tato služba musí být poskytována profesionálně, flexibilně, v dostatečné kapacitě a každý den, včetně ranních a večerních hodin. Proto rozšíříme terénní pečovatelskou službu tak, aby poskytovala své služby i o víkendech a ve svátcích. Zároveň chceme umožnit rodinám, aby o své blízké mohly pečovat i v době, kdy budou tito lidé nesoběstační. Taková péče je pro každou rodinu nesmírně náročná. Proto zajistíme, aby skutečně fungovala možnost krátkodobého pobytu i nesoběstačných, imobilních nebo demencí trpících osob, který umožní pečujícím rodinám krátkodobý oddych,“ uvedla vedoucí Domovů Naděje Eliška Vondráčková.

KDU-ČSL se také soustředí na zlepšení mobility seniorů po městě nebo na dostupné bydlení.

„Chceme seniorům ulehčit jejich pohyb po městě. Proto navážeme na dobře fungující práci Poradního sboru pro bezbariérové město a budeme nadále odstraňovat překážky, které by seniorům nebo hendikepovaným bránili v pohybu. Také se zasadíme o rozšíření Senior Busu, aby se nemusel objednávat déle jak týden dopředu. Chceme také MHD pro všechny starobní důchodce zdarma. Pohyb po městě musí být pro seniory co nejjednodušší. V oblasti bydlení chceme postavit nové domy s pečovatelskou službou se zvýhodněným nájmem, které jsou bezbariérové. Také ale chceme otevřít nový domov pro seniory a rozšířit počet bytů určených pro sdílené bydlení seniorů, tak abychom měli dostatečnou a pestrou nabídku pro osamělé seniory nebo pro ty, kteří přijdou o jednoho z partnerů, přiblížil Hladík.

Senioři se na území města Brna setkávají v seniorských klubech nebo mají možnost navštívit Senior pointy.

„Pro seniora je velmi důležitá aktivita, setkávání se s vrstevníky, komunikace a také informovanost. Proto nadále budeme podporovat, jak seniorské kluby, tak i kontaktní místa, na které se mohou senioři kdykoli obrátit se svým dotazem či žádostí o pomoc,“ dodala Vondráčková.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...