KDU-ČSL chce výrazně levnější MHD pro děti a seniory

Od prvního září mají děti, studenti a senioři jízdné za čtvrtinovou cenu. Vláda slevu 75 procent z jízdného ale prosadila jen mimo města. Toto opatření tak diskriminuje děti a seniory především ve velkých městech. Proto chce brněnská KDU-ČSL výrazně zlevnit jízdné dětem a seniorům také v Brně.

„V současnosti už máme na území města Brna jízdné zadarmo pro děti do deseti let a seniory starší sedmdesáti let. Chceme ale dorovnat zlevněně jízdné v kraji a proto navrhujeme, aby děti od 10 do 15 let, kteří nyní mají slevu 50 procent měli také slevu 75 procent. Dále také chceme, aby senioři od 65 let měli úplně stejnou slevu, v současnosti mají slevu 38 procent,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Tento návrh bude projednávat Rada města Brna na svém zasedání v úterý. Toto opatření by městskou kasu vyšlo na přibližně 20 milionů korun. Konkrétně pro děti 10-15 let by to bylo 7,5 milionů a pro seniory od 65 do 70 let 12,5 milionu korun.

„Zlevnit jízdné dětem a seniorům je správným krokem. Ani jedna z těchto skupin není výdělečně činná, a přesto jsou obě pro město velmi důležité. Děti a mládež jsou budoucností tohoto města a měli bychom jim zajistit, co nejlepší podmínky pro vzdělávání se a volnočasové vyžití. Seniorům zase vděčíme za to, že Brno je tak skvělé město, slevy si proto bezpochyby zaslouží. Po pravdě ani nevím, proč by měli mít senioři jízdné zadarmo až od sedmdesáti let. Umím si představit, že by jezdili zadarmo všichni starobní důchodci. Tuhle změnu bych chtěl prosadit tak, aby začala platit s novým jízdním řádem v roce 2019,“ dodal Hladík.

Celkový dopad opatření, které by umožňovalo všem starobním důchodcům jezdit MHD v Brně zadarmo, by činil 20 milionů korun.

Další články