Město oživuje břehy brněnských řek a připravuje protipovodňová opatření

Poslední horká léta příliš nenasvědčují tomu, že by do Brna měla přijít velká voda, přesto jsou protipovodňová opatření pro Brno nutností. Město usiluje o vybudování uceleného systému, který bude chránit domy před záplavami, rozšíří zeleň, vytvoří kolem řek příjemné místo pro trávení volného času a pomůže vytvořit nové plochy pro další výstavbu.

Plánovaná opatření se týkají obou brněnských řek. Těsně před vydáním územního rozhodnutí je revitalizace řeky Svratky v úseku od koupaliště Riviéry k viaduktu na ulici Uhelná. Na tento úsek již proběhla architektonická soutěž a je zpracovaná projektová dokumentace. Územní rozhodnutí by mělo být vydáno v březnu.

„Na tento úsek nyní máme 220 milionů korun z dotačních prostředků OPŽP. Na konci letošního roku vybereme dodavatele stavby. V příštím roce by se mohlo začít stavět. Dokončení stavby očekáváme v roce 2022. Hlavním cílem zhotovení tohoto úseku je ochránit před povodněmi Staré Brno a vytvořit živou zónu v okolí řek, kde se lidé budou potkávat a aktivně trávit svůj čas. Po obou březích řeky vzniknou trasy pro zajímavé pěší procházky. Bude se jednat o klidné bezbariérové prostředí vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Tento úsek se bude stavět podle vítězného návrhu architekta Ivana Rullera, proto bych uvítal, kdyby kolonáda, která vznikne při ulici Poříčí nesla název Rullerovo nábřeží,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Důležitá jsou však i ostatní protipovodňová opatření. Jedná se o nábřeží Svitavy v lokalitě Staré Zbrojovky nebo úseky na Svratce mezi ulicemi Sokolova a Vomáčkova a úsek od ulice Uhelné k ulici Sokolova.

„Nyní jsme bohužel v situaci, kdy čekáme na územní rozhodnutí pouze u etapy od Riviéry k viaduktu na ulici Uhelná. Mou hlavní snahou je vyprojektovat další tři zmiňované etapy, aby se mohly co nejdříve realizovat. Vybudováním těchto etap ochráníme výraznou část celého Brna. Všechna protipovodňová opatření mají tři hlavní cíle. Kromě ochrany obyvatel před rozvodněnými řekami se jedná hlavně o ochranu a rozšíření zeleně a zpřístupnění říčních břehů lidem, aby zde mohli trávit svůj volný čas, odpočívat či sportovat. Proto klademe velký důraz na přírodních charakter navrhovaných opatření. Současně vybudováním protipovodňových opatření se významně rozroste plocha vhodná pro novou zástavbu,“ dodal Hladík.

Celkové náklady na všechna zmiňovaná protipovodňová opatření se pohybují kolem 950 milionů korun.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...