Město přispěje na oživení zeleně ve vnitroblocích

Obyvatelé města Brna se mohou těšit na nově opravené vnitrobloky. Finanční podpora ve výši více než 1,5 milionu korun bude přerozdělena úspěšným žadatelům v rámci dotačního programu VNITROBLOK. Cílem tohoto dotačního programu je především rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích.

„Oživení a opravení vnitrobloků má významný vliv na zlepšení sousedských vztahů a vzájemného setkávání. Máme zkušenost s tím, že opravený vnitroblok probudí komunitní život v dané oblasti a prohloubí vztah obyvatel k městské zeleni a přírodě, která je důležitá ke zlepšení ovzduší a zachování příznivého mikroklimatu. V letošním roce podpoříme částkou vyšší než 1,5 milionu korun oživení vnitrobloků v ulicích Žitná, Novoměstská, Hlinky, Pastviny, Langrova, Lipová, Kamenná, Brechtova, Vranovská, Grmelova a Vodova,“ přiblížil dotační program 1. náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který má na starost životní prostředí.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty zvyšující podíl zeleně v městském prostoru zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně ve vnitroblocích. Je tedy podporována výsadba a péče o květinové záhony, keře nebo stromy. Podpořen je ale i nákup drobného mobiliáře jako například lavička, vyvýšený záhon, krmítko pro ptactvo, drobné herní prvky pro děti nebo odpadkové koše. Finanční prostředky lze získat také na úpravu terénu či vybudování drobné infrastruktury jako jsou mlátové pěšiny nebo obrubníky.

„Tento dotační program jsme spustili poprvé v roce 2018, tehdy uspělo 8 žádostí. V roce 2019 již uspělo 18 projektů. A letos jsme kladně posoudili dalších 12 vnitrobloků. Za tři roky fungování se tak podařilo podpořit téměř 30 projektů. K realizaci projektu je vždy nutná alespoň 10% spoluúčast žadatele,“ doplnil Hladík.

Žadatelé mohly své žádosti podávat v loňském roce od 15. září do 31. října. Město Brno plánuje dotační program vyhlásit i v tomto roce.

 

 

 

 

Další články