Pečovatelská služba bude nově fungovat o víkendech i o svátcích

Senioři a zdravotně postižení lidé mohou nově využívat terénní pečovatelské služby i o víkendu a ve večerních hodinách. Základní činnosti terénní pečovatelské služby v domácnosti uživatele mohou být vykonávány podle potřeby až do večerních hodin každý den včetně svátků. Cílem tohoto opatření je umožnit seniorům a zdravotně postiženým být co nejdéle ve svém domácím prostředí.

„Seniorům a potřebným chceme umožnit kvalitní trávení času mezi svými blízkými a v prostředí, na které jsou zvyklí. Proto jsme v městské části Brno-střed provoz terénní pečovatelské služby rozšířili až do osmé hodiny večerní. Cílem terénní činnosti je především přinášet potřebné služby našim seniorům do jejich domácností tak, aby se co nejvíce snižovala nutnost jejich pobytu v ústavních zařízeních. Díky rozšíření pracovní doby se bude pečovatelská služba moci věnovat potřebným o víkendech a v pozdních odpoledních hodinách,“ uvedla Marie Jílková, členka Rady městské části Brno-střed za KDU-ČSL, do jejíž gesce sociální oblast spadá.

Kromě střediska pečovatelské služby v městské části Brno-střed se k opatření přidala i další střediska pečovatelské služby v ostatních městských částech.„Jsem rád, že se podařilo pokrýt Brno celotýdenní terénní pečovatelskou službou. Byl to jeden z našich hlavních volebních slibů. KDU-ČSL postupně naplňuje svou vizi fungujícího mezigeneračního soužití a umožňuje seniorům prožít kvalitní život v přirozeném domácím prostředí i v případě zvýšených nároků na péči. Pečovatelská služba zajišťují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při stravování nebo při zajištění chodu domácnosti, a také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,“ uvedl předseda brněnské KDU-ČSL Petr Hladík.

Pečovatelská služba se doposud poskytovala od 07.30 hodin do 15.30 hodin (max. 17.00 hodin), od pondělí do pátku, mimo soboty, neděle a svátky. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz obědů i v sobotu v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...