Poradní sbor pro bezbariérovost radí městu už rok

Brno se již rok věnuje odstraňování překážek ve veřejném prostoru, které brání dostupnosti některých míst nebo které mohou být pro lidi nebezpečné. Odstraňování bariér ve městě oceňují především maminky s kočárky, vozíčkáři, senioři, nebo zdravotně postižení lidé, ale prospěšné je to pro každého člověka. V letošním roce se město kromě sedmi velkých stavebních úprav, zaměří také na zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami veřejné správy, na bezbariérovost úřadů a volebních místností, na lepší osvětu a propagaci nebo na vylepšování Mapy přístupnosti města Brna.

Sbor se poprvé sešel 29. března 2017. V loňském roce poradní sbor spustil internetovou mapu existujících veřejných bezbariérových míst, odborně připomínkoval více než tři desítky staveb nebo projektů v celém městě (například budova tržnice na Zelném trhu, poliklinika Zahradníkova) nebo pomáhal vyřešit nepovedené rekonstrukce (nástupiště před Hlavním nádražím). Intenzivně se také podílel na osvětové činnosti (kampaně Brno je i moje město, Vítáme vodícího a asistenčního psa, Pomáhejme správně a další)

Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se bezbariérovosti dlouhodobě věnují. Kromě zástupců vedení města, magistrátních odborů a městských firem jsou členy i zástupci organizací pracujících s lidmi s různým zdravotním postižením, například Poradenské centrum Alfons, Teiresiás, Tyfloservis nebo Unie neslyšících. Podněty k řešení nám může zaslat každý občan.

V tomto roce poradní sbor chce výrazně zlepšit komunikaci s ostatními dotčenými magistrátními odbory (hlavně Odborem dopravy) a jednotlivými městskými částmi. Spolupráci také chce navázat se Stavebním úřadem, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo stavebně zaměřenými vysokými školami. Prohloubení této spolupráce považuje za důležité, aby navrhované bezbariérové úpravy byly co nejlepší a komplexní.

V loňském roce jsme vytvořili internetovou mapu bezbariérovosti. V letošním roce bychom ji chtěli zaktualizovat a vylepšit. Podrobně se chceme podívat na bezbariérovost volebních místností, přepážkových pracovišť magistrátu nebo budovy úřadu městské části Brno-střed. Do mapy chceme také zanést přístupnost objektů pro osoby se sluchovým postižením. Vytvořit chceme také městského videoprůvodce a zapojíme se do osvětové kampaně na podporu osob se zrakovým postižením.

Pro činnost poradního sboru pro bezbariérové město bylo v letošním roce vyčleněno 10 milionů korun. Největší finanční obnos pokryjí plánované stavební úpravy.

Další články