První krok k přístupnějším bytům

Městská část Brno-střed spravuje zhruba 4 000 bytů a většina z nich se nachází ve starých domech v historickém centru města. Zmapovali jsme, které domy jsou dobře přístupné například pro starší obyvatele, pro lidi s omezením pohybu nebo třeba pro maminky s kočárky.

Povinností města a také městských částí je vytvářet dobré podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, tak to říká zákon o obcích, a tak to také vnímáme my na radnici. A mezi základní potřebu patří bydlení. Není to nic nového, že populace a také obyvatelé Brna stárnou, a proto musíme chytře a pružně reagovat na měnící se potřeby jdoucí s věkem. Podle propočtů bude v roce 2026 činit podíl seniorské populace 22,8 % obyvatel města, v roce 2036 pak 25,1 % a v roce 2046 dokonce 31,5 %. A už teď se na nás obracejí senioři i mladší lidé s pohybovým omezením s žádostí o radu, zda městská část disponuje byty, které by pro ně byly vhodné.

O přidělení bezbariérových bytů, takzvaných bytů zvláštního určení, rozhoduje přímo Magistrát města Brna, nikoli naše městská část. Víme, že poptávka po bezbariérových bytech dlouhodobě a výrazně přesahuje jejich nabídku.

Rozhodli jsme se proto zmapovat možnosti našeho bytového fondu a navrhnout kroky, jak navýšit počet lépe přístupných bytů právě v Brně-střed. Naším záměrem je identifikovat domy, které jsou přístupné pro lidi s pohybovým omezením – tedy hůře chodící, na vozíku, případě s kočárky. Je to trochu obtížnější, protože se naše domy nacházejí v historickém centru a jsou stavěné před mnoha desítkami let. Pár schůdků v zádveří, dalších pár schodů k výtahu, to není problém pro mladého člověka, ale pro hůře chodícího seniora, rodiče s kočárkem nebo člověka s handicapem je to už významná bariéra.

Je třeba také upřesnit, že se nejedná o přípravu bezbariérových bytů ve smyslu zákona, ale snažíme se najít byty v dobře přístupných domech a s dostupnou možností bezbariérového využití městské hromadné dopravy.

Při hledání přístupných bytových domů postupujeme komplexně od většího celku k detailům. V prvním kroku jsme ve spolupráci s RNDr. Robertem Osmanem z Geografického ústavu zmapovali umístění městských domů u bezbariérových zastávek městské hromadné dopravy. Ve druhé fázi pak investiční odbor zanesl do pasportu bytových domů zjištěné podrobné informace, například jaký je přístup z ulice, zda mají domy výtahy, počty schodů k výtahu nebo schody ve společných prostorách. Obnášelo to velké množství mravenčí práce v terénu a kolegům investičního odboru Úřadu městské části Brno-střed za to patří velký dík. Domy máme nyní rozděleny do čtyř kategorií, jsou to domy s minimálními bariérami, domy s menšími bariérami, domy se středními bariérami a domy nevhodné.

Všechny tyto informace nám budou sloužit jako podklad při opravách dobře přístupných bytů, protože víme, které domy je vhodné využít. Ve vhodných bytech pak můžeme při rekonstrukci zohlednit potřeby hůře pohyblivých osob. Důležitá je například velká předsíň, nízké prahy, sprchový kout místo vany, kontrastní zárubně či protiskluzové podlahy. Tyto detaily pak zajistí, že po opravě bude byt maximálně dobře sloužit svým budoucím nájemcům.

Naše zkušenosti přenášíme i dál. Při vyhledávání vhodných domů jsme využili expertízy poradního sboru pro bezbariérovost města Brna, který sdružuje odborníky na zpřístupňování města. A naopak na základě našeho pilotního projektu poradní sbor připravuje metodiku i pro ostatní městské části, aby mohly postupovat stejným způsobem ve svým bytových domech.

Posledním krokem je pak dostat ty správné byty k těm správným lidem. To je mimo jiné podnět pro pracovní skupinu, která pracuje na aktualizaci Pravidel pronájmu bytů MČ Brno-střed a tomuto tématu se bude také věnovat.

Věřím, že díky pečlivé přípravě, kterou jsme učinili, nebude zpřístupňování bytů stát o mnoho víc než běžná rekonstrukce, jen se na specifické požadavky musí myslet dopředu. A jsem ráda, že se daří naplňovat poznatky, které městská část získala od svých občanů v rámci auditu Obec přátelská rodině, který právě bezbariérovost a dobrou dostupnost identifikoval jako důležitou součást spokojeného života ve městě.

Mgr. Marie Jílková
členka Rady městské části Brno-střed pro oblast sociální a zdravotní

Zdroj: https://zpravodaj.brno-stred.cz/04-2021/strana-4

Další články