Makovského náměstí projde revitalizací za 1,6 mil. Kč

Na revitalizaci Makovského náměstí poskytlo město Brno částku 1,6 mil. Kč. Základem pro toto rozhodnutí byla Studie adaptačních opatření na klimatickou změnu pro Makovského náměstí, kterou žabovřeská radnice nechala vypracovat ve spolupráci s Odborem životního prostředí.

Cílem této studie, kromě toho, že jsme chtěli do prostoru náměstí dostat více zeleně, bylo zejména to, aby se plocha náměstí opticky oddělila od rušné silnice a více uvolnila pro konání společensko-kulturních akcí, říká Filip Leder, místostarosta městské části Brno-Žabovřesky.

Vizualizace adaptační studie náměstí přinesla výsadbu nových stromů, celkem 210 metrů čtverečních nových květinových záhonů a obnovu trávníků. „Náměstí osadíme také novým odpočinkovým mobiliářem, který umístíme do stínu korun stromů, namísto stávajícího umístění na vyprahlé dlažbě náměstí,“ zdůrazňuje Filip Leder. V zeleném pásu mezi náměstím a vozovkou přibude deset paravánových laviček se zvýšeným zadním opěradlem, které vytvoří transparentní předěl pro relaxační území náměstí. Stávající lavičky budou využity na jiných místech městské části. Uživatelský komfort dotvoří standardní lavičky situované k pohledu na růži Sylvy Lacinové-Jílkové. Možnost odpočinku nabídnou tři nově vybudovaná posedová plata – relaxační plochy obepínající kmeny stromů.

Náměstí se tak promění v kultivované odpočinkové místo, které v případě konání kulturní akce nabídne zvýšený počet míst pro sezení diváků.

Realizace projektu byla svěřena městské části Brno – Žabovřesky. Nová podoba Makovského náměstí je přístupná na webové adrese: https://1url.cz/@makovskehonamesti

Pro více informací:  Filip Leder, I. místostarosta MČ Brno – Žabovřesky

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...