Vedení Brna nesouhlasí s podobou plánovaného rekreačního objektu na Vinohradech. Chce proto pozemky odkoupit.

foto: properity.cz

S velkou kritikou se setkal projekt společnosti PROPERITY vici s.r.o. s názvem GO UP Brno, který měl vyrůst na konci ulice Bořetické na brněnských Vinohradech. Dlouhodobě na nevhodnou podobu projektu upozorňovala i opoziční zastupitelka Vinohrad Jitka Ivičičová. Vedení města Brna chce nyní celý spor vyřešit odkupem dotčených pozemků a vypořádáním nákladů na projektovou dokumentaci.

„Projekt je od počátku velmi problematický. Ve spolupráci s městskou částí Vinohrady jsme proto začali jednat o odkupu pozemků, na kterých měla problematická výstavba vyrůst. Chceme nabýt pozemky do vlastnictví města za dohodnutou kupní cenu 15,4 milionů korun. Zároveň jsme se dohodli, že investorovi vypořádáme i náklady spojené s vypracováním projektu ve výši 8,6 milionů korun. Tyto náklady vypořádá městská část Brno-Vinohrady. Město Brno poskytne městské části k tomuto účelu zápůjčku ve výši 6,6 milionů korun,“ uvedl radní pro územní plánovaní a rozvoj města Filip Chvátal.

V projektu „GO UP Brno Východ, sportovně rekreační areál Petra Sýkory“ vidí kritici zásadní nedostatky a bojí se, že objekt nebude sloužit ke krátkodobým sportovním pobytům, ale k dlouhodobým pronájmům.

„Na ploše bývalého sportoviště, které je v současném územním plánu drženo jako plocha sportu by tedy mohla vzniknout poměrně intenzivní výstavba takzvaného zázemí pro sportovce. Fakticky jde ovšem o velký počet ubytovacích jednotek. Tímto způsobem by mohl pak postupovat každý a ohýbat územní plán podle toho, co mu přijde v tu chvíli nejvýhodnější. Ačkoliv plochy sportu v husté zástavbě sídliště hrály svou zásadní roli. Dalším problémem bylo zcela nekapacitní dopravní napojení. Nechceme další zátěž už tak úzkých uliček ve vinohradském sídlišti,“ doplnil Chvátal

Projekt kritizuje nejen opozice, ale i široká vinohradská společnost.

„Jednoznačně podporujeme navrhovaný postup vedení města Brna. Podle investora měl být projekt určen pro sportovní zájezdy, ale zároveň svou podobou tomu vůbec nebyl přizpůsoben. Znepokojuje mě ale váhavý přístup vedení městské části. Zastupitelstvo se v prosinci napříč koalicí i opozicí shodlo na vůli podílet se na odkoupení pozemku až částkou 12 milionů korun. Komunikace o formě spoluúčasti poté proběhla v únoru, ale nyní na březnovém jednání zastupitelstva tento bod vůbec nebyl předložen k projednání,“ uvedla Jitka Ivičičová, členka kontrolního výboru a zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady.

Starosta Vinohrad Jiří Čejka podle Ivičičové na jednání zastupitelstva uvedl, že bod není předložen kvůli tomu, že chce pověřit znalce oceněním projektové dokumentace a že si myslel, že město vše vyřeší a městská část jen přispěje dvanácti miliony. 

„Model předložený městem představuje pro městskou část menší ekonomickou zátěž a měli bychom vycházet z průkazně vynaložených nákladů developera, a především jednat rychle. Územní řízení totiž nebylo zastaveno a v případě nečinnosti samosprávy hrozí, že bude rozhodnutí vydáno nebo že náklady developera budou narůstat,“ dodala Ivičičová.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...